Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Нарешті, по-третє, про рівень довіри може свідчити рівень підтримки

profinstrument216Нарешті, по-третє, про рівень довіри може свідчити рівень підтримки економічних реформ в суспільстві. Успіх проведення реформ залежить від наявності довіри до них по всім цим критеріям.

Відсутність довіри навіть по одному з них істотно підриває перспективи перетворень. Так, у випадку, якщо реформи розглядаються як необхідні і доцільні, а проводить їх уряд користується репутацією незалежного від політичного впливу, відсутність широкої підтримки реформ викликає побоювання щодо стійкості самого «уряду реформаторів», а тому не дає економічним суб'єктам гарантії продовження реформ.

У контексті проблеми забезпечення незворотності реформ слід згадати також про відомого протиставленні «ефективності» та «справедливості» реформ, характерному для більшості робіт, наступних в руслі mainstream («основного напряму») економічної теорії. Дійсно, неокласична економічна теорія спирається на положення про те, що цілям максимізації економічної ефективності відповідає політика, що проводиться в інтересах власників основних продуктивних ресурсів (таких, як фізичний і людський капітали) 34; навпаки, здійснення перерозподілу на користь «незабезпечених» верств населення (наприклад, некваліфікованих робітників) розглядається в якості заходів, що підривають економічну ефективність.

З цим пов'язана яскраво виражена «лояльність» неокласичного напряму до проблеми диференціації майна та доходів. У ході здійснення економічних реформ в Росії з вуст представників «реформаторського» табору неодноразово звучали аргументи подібного характеру.

Особливо популярними вони були в рамках дискусій навколо стратегії приватизації. Неодноразово підкреслювалося, зокрема, що порядок переходу економічних активів у приватні руки і особистості їх нових власників не настільки вже й важливі, головне, щоб ці активи ефективно використовувалися в господарській системі.

З точки зору даної логіки виявлялося навіть за доцільне, щоб власність була сконцентрована в руках осіб з високими і надвисокими доходами - адже вони володіють найбільшими засобами для здійснення інвестицій.