Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Очевидно, що, чим більшу частку у власності підприємства має працівник, тим вище

profinstrument009Очевидно, що, чим більшу частку у власності підприємства має працівник, тим вище його зацікавленість в ефективності власної праці. Найбільш значима ця залежність для вищих менеджерів підприємств, чиї доходи прямо залежать від вартості що знаходяться в їх розпорядженні акцій керованого підприємства.

Однак, для переважної більшості управлінців середньої та нижчої ланки наявність порівняно невеликої кількості акцій не виявляється значущим стимулом.

Оскільки зниження розмірів фірми дозволяє принципово посилити мотивацію менеджера шляхом збільшення його частки в капіталі підприємства, то потреба росту рівня мотивації в результативності виробництва буде стимулювати тенденцію до розукрупнення фірми. У зв'язку з цим істотно більш широке поширення може отримати модель франчайзингу, при якій висока мотивація менеджерів-співвласників малих незалежних підприємств супроводжується позитивними ефектами економії від масштабу, більш пільговим доступом до кредитів і ноу-хау, властивим великим корпораціям.

Як і будь-який творчий труд, підприємницька здатність, на відміну від «простого» праці, капіталу і землі, принципово не заміщується науково-технічним прогресом, що створює матеріало-, трудо - і капіталозаощаджуючі технології. Порівняльне підвищення ролі підприємницької здатності, необхідність максимально повного використання підприємницького потенціалу буде у все зростаючій мірі впливати на вектор зміни масштабів і структури фірми14.

Розвиток Інтернет-технологій, забезпечуючи принципове зниження витрат поширення інформації, створює передумови для значного підвищення гнучкості та оперативності комерційних підприємств. Однак реалізація цього потенціалу може бути максимально ефективно використаний лише тоді, коли опиняться вироблені найбільш комплементарні новим засобам комунікації організаційні структури, що дозволяють забезпечувати оптимальний розподіл інформаційних потоків.

Однією з подібних структур можуть виявитися так звані «робочі мережі» - «Network».

Особливістю мережі є: горизонтальна структура, тобто комунікація не начальника з підлеглим, а рівноправних партнерів (людям повинні забезпечуватися прямі контакти один з одним).

При цьому важливі технічні вимоги до організації:

¨ кожен учасник мережі повинен мати доступ до будь-якої інформації про організацію; забезпечений доступом до знань будь-якого іншого учасника мережі;