Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Податкові надходження, які збираються на місцевому рівні; ¨ відрахування

profinstrument095¨ податкові надходження, які збираються на місцевому рівні;

¨ відрахування від податків, що збираються на більш високому рівні (наприклад, податок на додану вартість є федеральним, але певний відсоток від надходжень, забезпечених за рахунок стягування даного податку, може зараховуватися в бюджетні доходи тих регіонів, на території яких податок був зібраний);

¨ трансферти. До трансфертам відносяться різні дотації, субсидії, які розподіляються як допомога для покриття витрат місцевих бюджетів.

В принципі відрахування від податків і трансферти виконують приблизно однакову функцію, але відрахування від податків грунтуються на суворому законодавчому закріпленні відсотка, в рамках якої буде надходити фінансова допомога, а трансферти залежать від конкретних рішень вищого бюджетного органу.

Той факт, що місцеві органи залежать від рішень щодо трансфертів вищестоящих фіскальних ланок, обмежує самостійність перших в прийнятті рішень. При цьому залежно від ступеня самостійності місцевих фіскальних органів прийнято розрізняти американську і німецьку моделі бюджетного федералізму.

Американська модель бюджетного федералізму припускає домінування власних податків, які стягуються на місцевому рівні, над відрахуваннями з федерального бюджету в дохідній базі бюджету. Позитивною стороною такої моделі вважається її гнучкість в здійсненні самостійної бюджетної політики даним регіоном.

Для німецької моделі бюджетного федералізму характерна висока частка відрахувань з федерального бюджету, її переважання над місцевими податками в дохідній частині бюджету. Позитивною стороною даної моделі можна назвати більшу в порівнянні з американською моделлю єдність в сенсі вироблення і здійснення єдиної бюджетної політики в рамках країни, а також - зацікавленість місцевої влади у збиранні податків.

Існують різноманітні форми передачі коштів з одних бюджетних ланок в інші. Для їх опису використовується поняття бюджетних грантів.

Далі ми розглянемо різні форми бюджетних грантів.

Перш за все бюджетні гранти ділять на дві великі групи: блокові гранти та категоріальні гранти.

Блоковими називаються такі гранти, які надходять в повне розпорядження місцевих бюджетів, і місцеві бюджети можуть використовувати кошти, що виділяються в рамках блокових грантів, на свій розсуд. До блоковим грантам відносяться пайові відрахування від податку на додану вартість та від інших федеральних податків.