Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Проблема дефіциту фінансових ресурсів, безумовно, відіграє

profinstrument150Проблема дефіциту фінансових ресурсів, безумовно, відіграє надзвичайно важливу роль у загальних проблемах, що стоять перед муніципальними бюджетами. Але нею не вичерпуються всі ті складнощі, які слід подолати при перегляді міжбюджетних взаємовідносин.

Можна виділити цілий ряд структурних невідповідностей між доходами і витратами муніципальних бюджетів.

Перш за все слід нагадати про те, що в муніципальних доходи занадто велика частка коштів бюджетного регулювання. Цей факт говорить про низьку фінансової самостійності муніципальних бюджетів, що знаходяться в залежності від регіональних властей, які в свою чергу залежать від федеральних рішень.

Низька ступінь самостійності визначає і низьку ступінь відповідальності, що негативно позначається на розвитку міжбюджетних відносин.

Ще одним серйозним структурним невідповідністю можна назвати порушення в структурі витрат. У видатках муніципальних утворень виділяють витрати поточні і витрати на розвиток.

Природно, при всій важливості і необхідності поточних витрат вирішальне слово залишається за витратами на розвиток. Але витрати на розвиток тісно пов'язані з доходами, які надходять з вищестоящих бюджетів.

Тому недостатня величина бюджетних доходів призводить до скорочення як поточних витрат, так і витрат на розвиток. А скорочення останніх підриває виробничу базу.

Муніципальні бюджети починають вдаватися до запозичень, оскільки витрати на розвиток необхідні для нормального функціонування життєдіяльності міста. Але найчастіше після цього починається процес перекидання позикових коштів з програм розвитку в область фінансування поточних витрат.

Подібні тенденції мають бути усунені, а значить, необхідно ще раз звернути увагу на самостійність і відповідальність муніципальних бюджетів за здійснення своїх програм.

Отже, ми розглянули ряд проблем і труднощів, які стоять перед бюджетами різних рівнів в Російській Федерації, а значить, перешкоджають нормальному розвитку бюджетного федералізму в країні. Що ж необхідно зробити для подолання сформованих негативних тенденцій та створення повноправних бюджетних відносин між суб'єктами в рамках консолідованого бюджету?

Відповісти на поставлене питання однозначно не представляється можливим. Однак можна окреслити в загальних рисах шляхи досягнення наміченого завдання.