Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розвиток принципово нових видів електронних комунікацій

profinstrument222Розвиток принципово нових видів електронних комунікацій призводить (і не може не привести) до стрімкого скорочення трансакційних витрат, і як наслідок - до трансформації існуючих політичних і економічних інститутів.

1. Трансформація політичної системи

Ефективність дій держави стримується асиметричністю впливу різних суспільних груп. Так, прихильники ліберально-консервативних поглядів традиційно критикують розширення ролі держави через надмірне впливу бюрократії, що захищає свої вузькогрупові інтереси, тоді як соціал-демократи, підкреслюють «занадто» високий політичну вагу крупного капітала4.

Існуючі витрати лобіювання вимагають вагомої матеріальної підтримки, при цьому у виграші виявляються найбільш високо організовані групи підприємців і великі профспілки. Одночасно, високі витрати організації загальнонаціональних теле - та радіо - каналів перешкоджають реальному рівності доступу різних політичних сил і соціальних груп до засобів масової інформації.

Таким чином, наявність витрат розповсюдження інформації та трансакційних витрат організації груп політичного тиску багато в чому пояснює наявність існуючих недосконалостей сучасного демократичного процесу. Так, американським соціологом Робертом Далем сучасна представницька система описується як «поліархія», або влада багатьох груп, на відміну від демократії, яка є метою чи ідеалом5.

Однак, сучасна звична нам модель демократії в майбутньому може значно змінитися. Очікувані зміни пов'язуються з розвитком нових засобів електронної комунікації і підвищенням середнього рівня освіти.

При становленні демократичних держав, ключову роль зіграла поява на початку XVI століття ефективних засобів масової інформації, - книг, періодичних видань, що забезпечили з одного боку масове поширення початкової освіти, а, з іншого, - можливість свідомої участі широких верств населення в політичному житті великих національних государств6.

Саме тоді, за рахунок принципового зниження витрат поширення інформації вдалося створити систему демократично керованого великого національного держави, подолавши сформульований ще філософами античності бар'єр в декілька тисяч чоловік як граничне можливе число громадян для демократично керованого поліса.