Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Проблема дефіциту фінансових ресурсів, безумовно, відіграє

profinstrument150Проблема дефіциту фінансових ресурсів, безумовно, відіграє надзвичайно важливу роль у загальних проблемах, що стоять перед муніципальними бюджетами. Але нею не вичерпуються всі ті складнощі, які слід подолати при перегляді міжбюджетних взаємовідносин.

Можна виділити цілий ряд структурних невідповідностей між доходами і витратами муніципальних бюджетів.

Перш

Детальніше: Проблема дефіциту фінансових ресурсів, безумовно, відіграє

Проглядаються три причини, по яких розглянутий механізм не зможе

profinstrument055Проглядаються три причини, по яких розглянутий механізм не зможе працювати ефективно і з часом буде підмінений пост конституційної прецедентами.

По-перше, відразу будуть потрібні великі витрати на забезпечення невідворотності виявлення порушення, які можуть не збігатися з фінансовими та кадровими можливостями в даний період. По-друге, на стадії руйнування старого та встановлення нового

Детальніше: Проглядаються три причини, по яких розглянутий механізм не зможе

Відсутність широкої підтримки реформ може обумовити

profinstrument0942) Відсутність широкої підтримки реформ може обумовити виникнення ефекту міопії (короткозорості) в політиці: суб'єкти прийняття політичних рішень, не будучи впевнені в міцності своїх позицій, виявляються зацікавлені в проведенні лише тих заходів, які приносять швидку політичну віддачу. Більш того, дестабілізація політичної ситуації може призвести до відставки «уряду реформаторів» і подальшої «чехарді урядів», кожне з яких, діючи короткозоро, буде схильне задовольняти одномоментні запити стоять

Детальніше: Відсутність широкої підтримки реформ може обумовити

Проте пізнавальні обмеження неокласичного економічного

profinstrument002Проте пізнавальні обмеження неокласичного економічного підходу цілком очевидні. Його критика велась і ведеться досить широким спектром альтернативних по відношенню до нього дослідницьких програм, серед яких основні - інституціоналізм, марксизм, кейнсіанство.

Неокласику при цьому пропонується розглядати як нормативну теорію раціональної поведінки індивіда, породжує безліч емпірично змістовних гіпотез, але не як теорію, здатну пояснити така поведінка.

З іншого боку, якщо зводити

Детальніше: Проте пізнавальні обмеження неокласичного економічного

Вперше ця гіпотеза була описана тібу

profinstrument188Вперше ця гіпотеза була описана Тібу в 1956 р. в його роботі «Чиста теорія витрат місцевих органів влади» (A Рure Theory of Local Government Expenditures), опублікованій в «Журналі політичної економії» (Journal of Political Economy). Аналіз, проведений Тібу, включає в себе як нормативну частину (твердження

Детальніше: Вперше ця гіпотеза була описана тібу

Процес відчуження і спотворення інтересів

profinstrument014Процес відчуження і спотворення інтересів суспільства при виконанні демократичних процедур відбувається далеко не тільки з вини бюрократії. Існують об'єктивні причини, висхідні до самого принципу демократичного устрою.

Візьмемо, наприклад, представницькі зборів. Вони вже спотворюють інтереси виборців.

Багатоступінчасті вибори,

Детальніше: Процес відчуження і спотворення інтересів

Дані проблеми обумовлюють необхідність в детальному

profinstrument222Дані проблеми обумовлюють необхідність в детальному аналізі ряду питань, які можуть пролити світло на специфіку здійснення економічної політики в умовах перехідних політичних систем.

Чи можливе проведення ринкових реформ в умовах демократичного політичного процесу? Чи дійсно діяльність «сильного уряду» є передумовою успішних перетворень?

Які принципи повинні використовуватися при формулюванні курсу економічної політики, щоб забезпечити політичну підтримку

Детальніше: Дані проблеми обумовлюють необхідність в детальному

Рішення дилеми «індивідуалізм-холізм» в економічній

profinstrument044Рішення дилеми «індивідуалізм-холізм» в економічній науці вимагає, на наш погляд, реляційної методологічної концепції. Представляється, що економіка не повинна, з одного боку, абсолютизувати, як такі, масштабні явища чи поведінку великого числа індивідів, мас, груп, а, з іншого боку, розглядати лише індивідуальні дії.

З пізнавальної точки зору набагато важливіше виявити стійкі відносини між індивідами (групами). У зв'язку

Детальніше: Рішення дилеми «індивідуалізм-холізм» в економічній

Для аналізу та прогнозування змін в соціально-економічних

profinstrument138Для аналізу та прогнозування змін в соціально-економічних і політичних структурах можуть бути з успіхом застосовані підходи інституційно-еволюційної школи в економіці і школи суспільного вибору.

Одночасно настає час прийняття серйозних управлінських рішень в області реформування організаційної структури підприємств, громадських

Детальніше: Для аналізу та прогнозування змін в соціально-економічних

Розвиток принципово нових видів електронних комунікацій

profinstrument222Розвиток принципово нових видів електронних комунікацій призводить (і не може не привести) до стрімкого скорочення трансакційних витрат, і як наслідок - до трансформації існуючих політичних і економічних інститутів.

1. Трансформація політичної системи

Ефективність дій держави стримується асиметричністю впливу різних суспільних груп. Так, прихильники ліберально-консервативних поглядів

Детальніше: Розвиток принципово нових видів електронних комунікацій