Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Складний феномен знання з неминучістю робить вплив і на дослідницькі

profinstrument106Складний феномен знання з неминучістю робить вплив і на дослідницькі методи економістів [Хайєк Ф., 1996, с. 131]. Макроекономічний підхід долає проблему неповного знання шляхом використання агрегованих і середніх величин, які статистично доступні.

Подібний підхід, по Хайєк, дає корисне наближення до фактичного стану справ, проте в якості теоретичного пояснення незадовільний, так як встановлюючи кореляції між макроявищ, не дає жодних підстав припускати, що вони будуть

Детальніше: Складний феномен знання з неминучістю робить вплив і на дослідницькі

Економісти ж. фурастьє та к. кларк в 40-х роках нинішнього

profinstrument156Економісти Ж. Фурастьє та К. Кларк в 40-х роках нинішнього століття екстраполювати тенденції випереджаючого розвитку нематеріального сектора виробництва визначили суспільство майбутнього як суспільство услуг32. Ця гіпотеза в значній мірі реалізувалася вже сьогодні, коли сектор послуг не тільки в країнах Заходу, але і в Росії займає більше 50% ВВП, надаючи, наприклад, в Німеччині робочі місця

Детальніше: Економісти ж. фурастьє та к. кларк в 40-х роках нинішнього

Споживач зіставляє свої витрати і вигоди

profinstrument141Споживач зіставляє свої витрати і вигоди. З цієї точки зору для нього цікаві дві залежності.

1) Яка повинна бути оптимальна площа парку при даній чисельності жителів міста.

2) Яким має бути оптимальна кількість жителів міста при даній площі парку.

Обидва питання розглядають процес розподілу суспільного блага, і вони повинні бути вирішені спільно. Теорія клубів якраз полягає в пошуку спільних оптимальних рішень для подібних ситуацій.

Можна уявити дану

Детальніше: Споживач зіставляє свої витрати і вигоди

Спроби перекласти частину відповідальності на парламент

profinstrument150Спроби перекласти частину відповідальності на парламент представляли собою в цих умовах чистий софізм: адже парламенту пропонувалися закони, завідомо для нього неприйнятні. Виникає резонне питання: навіщо треба було витрачати час і енергію на підготовку і висунення таких законів? 28

Таким чином, ігнорування

Детальніше: Спроби перекласти частину відповідальності на парламент

З іншого боку, найбільші перспективи має процес використання інтернет-технологій

profinstrument143З іншого боку, найбільші перспективи має процес використання Інтернет-технологій для подальшого розширення можливостей існуючої системи представницької демократії і розвитку процесів так званої «електронної демократизації» 9, 10. Її основний зміст полягає у використанні Інтернет-технологій для наступних цілей:

¨

Детальніше: З іншого боку, найбільші перспективи має процес використання інтернет-технологій

З методологічної точки зору це дуже цікава проблема, що вимагає, однак, окремого

profinstrument0059 З методологічної точки зору це дуже цікава проблема, що вимагає, однак, окремого глибокого дослідження. У цій статті ми обмежимося коротким викладом основних принципів економічного імперіалізму.

10 Методологію інституціоналістів іноді іменують «системним моделюванням» [Блауг М, 1994, с. 67].

11 Зауважимо, що сучасні теоретики нової кейнсіанської економіки фактично визнали цей недолік «ранніх» кейнсіанських теорій і активно використовують передумови про очікування при побудові

Детальніше: З методологічної точки зору це дуже цікава проблема, що вимагає, однак, окремого

Стрімке поширення інтернет - явище східного, якісного порядку. по-перше, з'являється

profinstrument067Стрімке поширення Інтернет - явище східного, якісного порядку. По-перше, з'являється можливість оперативного доступу необмеженої кількості людей до текстів законопроектів ще на стадії їх попередньої розробки, а також максимального обсягу аналітичної інформації несекретного характеру.

По-друге, принципове нововведення нового етапу інформаційної революції

Детальніше: Стрімке поширення інтернет - явище східного, якісного порядку. по-перше, з'являється

Збереження status quo відповідає інтересам політично

profinstrument118Збереження status quo відповідає інтересам політично впливових економічних груп, які виграли від приватизації, але навряд чи може служити основою успішного економічного розвитку.

Отже, зі сказаного вище випливає, що дії суб'єктів прийняття політичних рішень, які керуються мотивом реалізації власних

Детальніше: Збереження status quo відповідає інтересам політично

Звичайно ж, це питання декількох десятиліть, але якщо

profinstrument048Звичайно ж, це питання декількох десятиліть, але якщо все ж норми поведінки індивідів почнуть змінюватися, то механізм запровадження «конституції покарання» по Б'юкенену зможе ефективно спрацювати і в Росії.

4. Проблема контролю над зовнішнім агентом

Отже, держава захищає, або правова держава (По Б'юкенену, можна поставити знак рівності між даними термінами) є інститутом зовнішнім. У цій ролі держава не здійснює вибору, а лише стежить

Детальніше: Звичайно ж, це питання декількох десятиліть, але якщо

Звички, думки і менталітет повинні змінитися

profinstrument023Звички, думки і менталітет повинні змінитися. Поки цього не відбудеться, якість російських інститутів не буде відповідати їх традиційної ролі в розвинутій ринковій економіці.

Таким чином, стає очевидним, що в аналізі проблем російської економіки недостатньо використовувати тільки неокласичну теорію. Необхідний і інституціональний аналіз.

Теорія перехідної, або трансформаційної економіки, повинна спиратися,

Детальніше: Звички, думки і менталітет повинні змінитися