Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

І якщо суспільство через свої інститути жорстко вибудовує

profinstrument025І якщо суспільство через свої інститути жорстко вибудовує («культурно задає») або більш м'яко («впливає») на споживчі переваги у формі прагнень до зростання матеріального споживання (включаючи і сферу послуг), стимулюючи до максимально більшої (по тривалості робочого дня) зайнятості, то результатом стає надмірне виробництво ринкових цінностей, при більш низькому рівні

Детальніше: І якщо суспільство через свої інститути жорстко вибудовує

Індивідуалізм і холізм в економічних знань звернення

profinstrument006Індивідуалізм і холізм

В економічних знань

Звернення до аспектів соціального, інституційного, економічного взаємодії неминуче ставить питання про властивості індивіда і суспільства, які роблять їх можливими об'єктами пізнання. Однак відповідь на дане питання зачіпає не тільки власне методологічну проблематику, але також і онтологічні боку феноменів індивіда і суспільства

Детальніше: Індивідуалізм і холізм в економічних знань звернення

Індивідуалістичний австрійська школа апріорістскій

profinstrument185Індивідуалістичний

Австрійська школа

Апріорістскій

Індивідуалістичний

Історична школа Інституціоналізм

історико-реалістскій

Холістскій

Кейнсіанство

Емпіріцістскій

Холістскій

Марксизм

Діалектичний

Реляційний

Неоінституціоналізм

Емпіріцістскій

Реляційний

Методологічні

Детальніше: Індивідуалістичний австрійська школа апріорістскій

Інфляція посилює дані труднощі, оскільки

profinstrument114Інфляція посилює дані труднощі, оскільки посилює невизначеність, пов'язану з знеціненням дохідної бази бюджетів. Розвиток бюджетного федералізму визначають не тільки суто економічні, але й політичні умови, тому успіх даного процесу залежатиме від комплексного і послідовного вирішення всіх зазначених проблем.

Розглянемо тепер, як складається ситуація в цій галузі для конкретних російських умов.

Відносини між центральними та регіональними

Детальніше: Інфляція посилює дані труднощі, оскільки

У вказаних двох випадках використання демократичних

profinstrument172У вказаних двох випадках використання демократичних процедур прийняття рішень дійсно може блокувати реформи, і втручання автономного уряду може бути теоретично бажаним.

Однак надання уряду широкої ступеня автономії (шляхом наділення його надзвичайними повноваженнями, як це пропонувалося в перші роки реформ, або виведення його з-під контролю парламенту, як це передбачено нинішньою Конституцією Росії) пов'язане зі значними небезпеками не тільки політичного, але й економічного

Детальніше: У вказаних двох випадках використання демократичних

У даному контексті прийнято говорити про ендогенному

profinstrument155У даному контексті прийнято говорити про ендогенному для економіко-політичної системи характері заходів державної економічної політики. Певний параметр державної політики (наприклад, обсяг бюджетних видатків, ставка податку, висота зовнішньоторговельного тарифу, сума субсидій певної галузі) розглядається як ендогенний, якщо його вибір можна пояснити раціональним

Детальніше: У даному контексті прийнято говорити про ендогенному

У зв'язку з цим не дивно, що поступова відміна експортних

profinstrument123У зв'язку з цим не дивно, що поступова відміна експортних обмежень (в першу чергу інституту спецекспортерів), а рівно і численних пільг зі сплати імпортних мит стала можливою тільки в умовах жорсткого тиску на уряд з боку МВФ, який ставив її в якості умови надання Росії кредитних ресурсів.

Ще одним наслідком залежності уряду від політичного

Детальніше: У зв'язку з цим не дивно, що поступова відміна експортних

У рамках концепції «автономії як неупередженості» саме

profinstrument208У рамках концепції «автономії як неупередженості» саме неангажовані облік всіх приватних інтересів - незалежно від того, подані вони впливовими групами тиску чи ні - забезпечує ефективність діяльності автономного уряду. Навпаки, в рамках концепції «автономії як цілепокладання» уряд сам задає собі критерії своєї діяльності: про ефективність проведених їм заходів пропонується судити на підставі того, якою мірою

Детальніше: У рамках концепції «автономії як неупередженості» саме

У реальності, однак, важливою метою уряду часто виявляється

profinstrument199У реальності, однак, важливою метою уряду часто виявляється максимізація політичної підтримки (абстрагуємося на час від питання про те, чи пов'язана ця мета з егоїстичними інтересами або бажанням забезпечити незворотність реформ). Якщо уряд орієнтоване на максимізацію політичної підтримки, істотну роль набуває співвідношення ефективності ex ante і ex post, тобто співвідношення між очікуваною і фактичною ефективністю реформ.

В умовах невизначеності щодо конкретного розподілу вигод

Детальніше: У реальності, однак, важливою метою уряду часто виявляється

Крім всіх перерахованих вище причин, додатковим чинником, що погіршує

profinstrument021Крім всіх перерахованих вище причин, додатковим чинником, що погіршує становище регіонів, з'явилася жорстка монетарна політика федерального уряду. Дохідна база місцевих бюджетів постійно зменшується, бюджетний дефіцит зростає, збільшує ступінь бартерного обміну і негрошових форм розрахунків з підприємствами, а це підриває

Детальніше: Крім всіх перерахованих вище причин, додатковим чинником, що погіршує