Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

За лінію руан женева або проти неї викладене вище щодо послідовного

profinstrument063ЗА ЛІНІЮ РУАН ЖЕНЕВА АБО ПРОТИ НЕЇ Викладене вище щодо послідовного дво-членного ділення французького простору в XV-XVIII ст. дає орієнтацію, але не залагоджує нескінченний суперечка про ис-торичні різноманітності цього простору. У самому справі, французьке безліч не поділяється на підмножини, ко-торие можна було б впевнено ідентифікувати, раз і на-завжди позначити: вони не переставали деформуватися, при-спосабліваться, перегруповуватися, змінювати своє напругу.

Саме тому карта Андре Ремона (див. карти на с. 346 - 347), «випала» з чудового атласу Франції XVIII в. (Який він, бути може, завершив, але, на нещастя, не опублікування-кував), пропонує не двочленну, але тричленної поділ в за-лежно від різних рівнів біологічного прискорення ріс-та французького населення в епоху Неккера. У самому справі, глав-ная її риса-це той довгий «затока», що проходив через французьку територію від Бретані до околиць Юри і обра-зовивать зону скорочення населення або щонайменше за-стоячи або дуже слабкого демографічного зростання.

Ця затока розділяє дві біологічно більш здорові зони: на північ-фіскальні округу Кана, Алансона, Парижа, Руана, Шалона на Марні, Суассона, Ам'єна, Лілля (рекорд тут принале-жав Валансьеннскому фіскального округу, Трьом єпископ-ствам *, Лотарингії і Ельзасі ), на південь-незвичайно пожвавлений-ное простір, що простягнулося від Аквітанії до Альп. Саме там накопичувалось населення, що приходила через Цен-тральний масив, Альпи і Юру, до вигоди поглинали людей міст і багатих рівнин, які б не прожили без під-тримки тимчасових мігрантів.

Отже, лінія від Руана (або від Сен-Мало, або ж від Нанта) до Женеви не була вирішальним розривом, який позначив би всі французькі протиріччя. Зрозуміло, кар-та Андре Ремона - це не карта національного багатства, еко-ліджень економічного відступу або прогресу, а карта спаду або підйому демографічного.

Там, де було велика кількість людей, пра-Вілом виявлялися еміграція, промислова активність-небудь одна або інша, або ж обидві разом. Зі свого боку Мішель Моріно за своїм звичаєм стримано ставиться до будь занадто просто пояснити-нію.