Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Завдяки португальським плаванням друкарський верстат і рухливий

profinstrument158Завдяки португальським плаванням друкарський верстат і рухливий шрифт досягли Ін-дии і, звичайно ж, столичного Гоа (1557 р.), потім, в 1588 г,, - Макао, поряд з Кантоном, і в 1590 р.-Нагасакі 46. Якщо цей винахід, дійсно, і прийшло спочатку з Китаю, то в той момент коло замкнулося.

Книгодрукування і ВЕЛИКА ІСТОРІЯ Книга, предмет розкоші, з самого початку була підпорядкована жорстким законам прибутку, пропозиції і попиту. Обладнан-ня у типографа оновлювалося часто, робоча сила коштувала доро-го, витрати на папір більше ніж удвічі перевищували всі інші, фонди окупалися повільно.

Всі ставило тіпогра-фію в залежність від кредиторів, скоро зробилися господарі-ми мережі збуту. З XV в. світ видавців мав своїх маленьких «Фуггерів»: якогось Бартелемі Бюйе (пом. у 1483 р.) в Ліоні; Антуана Bepapa в Парижі (господар каліграфічної і мініа-тюрной майстерні, він прийняв нову технологію і спеціалізованого на випуску ілюстрованої книги для Франції і Англії); династію Джунта, вихідців з Флоренції; Ан-тона Кобергера в Нюрнберзі, можливо самого могущест-венного видавця свого часу, який з 1473 по 1513 ви-пустив щонайменше 236 творів; Жана Пти, господаря па-ризького книжкового ринку на початку XVI ст.; Альда Мануція у Венеції (пом. у 1515 р.) або ж, у вигляді останнього прикладу, Плантена, який народився в 1514 р. в Турені, а в 1549 р. влаштувався в Антверпені, щоб зробити там добре відомого-ную кар'єру ^.

Будучи товаром, книга була пов'язана з дорогами, з перевіз-ками, з ярмарками: Ліонської і Франкфуртської в XVI в., Лейпцігській-в XVII в. В цілій вона була засобом панів-ства на службі Заходу. Будь-яка думка живе контактами, обме-ном.

Книга розширила і прискорила потоки, які підготувати-ла старовинна рукописна книга. Звідси випливало і деяке прискорення, незважаючи на сильну протидію. У XV в., За часів інкунабул, переважала латинь, а разом з нею-бла-гочестівая релігійна література.

Лише на початку XVI ст. изда-ня античної літератури латинською і грецькою мовами ста-нут служити наступальним цілям гуманізму. Дещо пізніше книгу взяли на озброєння Реформація, а потім і Контрреформація.

Коротше кажучи, не можна сказати, що книга по-справжньому служила. Вона все розширила і всьому надала додаткову-ву енергію. Виділити 'стоїть, можливо, одне з последст-вий.

Великим відкриттям, яке стало початковим поштовхом математичної революції XVII в., Виявилося, говорячи словами О. Шпенглера, відкриття числа-функції-вирази ^ = f (x) на нашому сучасній мові. Не могло б бути функції, якби не бралися до уваги поняття нескінченно малого і пре-справи, поняття, які обидва присутні вже в Архімедова ідеях.