Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Після 1720 р. рух, безперечно, спостерігалося на всіх «поверхах». але головне

profinstrument103Після 1720 р. рух, безперечно, спостерігалося на всіх «поверхах». Але головне те, що відбувався все більш і більш широкий розрив існуючої системи.

Більш, ніж коли-небудь, поряд з ринком діяв «протіворинок» {contre-marche) (я волію це сильне вираз [англійському) private market, яким користувався до цього). Одночасно з ярмар-кою розростаються склади і торгівля через проміжний пакгауз: ярмарок виявляє тенденцію зміститися на рівень найпростіших обмінів.

Точно так само нарівні з біржею з'являються і банки, які пробиваються скрізь, як молоді рослини, якщо і не нові, то принаймні все більш і більш численні і самостійні. Нам необхідно було б ясне вираження для позначення сукупності цих розривів, цих новацій і цих розростань.

Але немає слова для позначення всіх тих зовн-них сил. які оточували і ламали древнє ядро, тих парал-. 'ie. ihHhix «пучків» діяльності, тих видимих прискорень у верші-ни з потужними осями банківської і біржової життя, які перетинали всю Європу і ефективно її підпорядковували, але помітних також і біля основи з революціонізує поширенням мандрівного торговця, щоб не сказати рознощика. Якщо ці пояснення в певній мірі, як я думаю, правдоподібні, вони знову повертають нас в невиразну, але не-припиняє гру-[взаємодію] між надбудовою і базисом економічного життя.

Чи могло то. що «гралося», відбувалося нагорі, мати відзвуки на нижньому рівні? І які? І навпаки: чи могло те, що розгорталося на рівні ринків і найпростіших обмінів, відбиватися нагорі? І яким чином? Для стислості візьмемо один приклад.

Коли XVIII в. досяг свого двадцятого року. сталися одночасно «Морський міхур» (Seu Bubble), скандал [з акціями] Південних морів в Англії, і, безперечно, божевільний епізод у Франції з системою Лоу, яка продовжилася в цілому лише півтора року... Погодимося, що досвід вулиці Кенканпуа нагадував досвід Іксчейндж-аллі.

В обох слу-чаях було доведено, що економіку в її цілісності - як тільки її могли потрясти ці висотні бурі - ще не дер-жали в руках раз і назавжди на довгі роки на такому високому рівні. Капіталізм ще не нав'язав свої закони.