Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

По всій віді-мости, соціальний підйом змінився

profinstrument057По всій віді-мости, соціальний підйом змінився в своїх характеристи-ках. Але що ж вийде з позаднього руху, наполегливо починається з сімдесятих років нашого століття?

У минулому добробут простого народу, супроводжується-шиї вікові спади, завжди оплачувалося величезними попередньо тільних жертвами-найменше мільйонами померлих в 1350 р.; серйозним демографічним застоєм в XVII в. Імен-але це зменшення чисельності людей і ослаблення економі-чного напруги стали основою явного поліпшення для ви-жили, для тих, кого пощадили мор або спад. Сучасна криза постає перед нами не з такими симптомами: продол-. жается значний демографічний підйом у світовому мас-штабі, темпи виробництва уповільнюються, вкорінюється безро-ботіца - і тим не менш попутний вітер дме в вітрила інфля-ції.

А тоді звідки б могло наступити полегшення для мас? Ніхто не пошкодує про те, що ліки (в кінських дозах) минулих часів - голодовки і епідемії - було усунуто про-гресу землеробства та медицини; плюс до цього спостерігається певна солідарність, перерозподіляти продоволь-недержавні ресурси світу за браком іншого.

Але, незважаючи на цю видимість і на тенденцію сучасного світу непохитний-мо вірити в постійний ріст, запитайте себе, не ставиться чи ни-нинішні проблема, з необхідними поправками, в колишніх ви-ражений? Не досяг Чи (або не перевершив чи) людський прогрес рівня можливого, щедро збільшеного в минулому столітті промисловою революцією? Чи може число людей воз-розтане без катастрофічних результатів, принаймні тимчасово, поки якась нова революція, наприклад енерге-чна, не змінить умови задачі?

СТАРОВИННІ ЕКОНОМІКИ з домінуючим МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ У ЄВРОПІ: ДО І ПІСЛЯ Венеція Європейський світ-економіка довго буде обмежуватися вузьким простором міста-держави, майже або вдосконалення-шенно вільного у своїх діях, обмеженого цілком або майже цілком тільки своїми силами. Щоб Уравнове-сить свої слабкості, він часто буде використовувати ті чвари, що протиставляли один одному різні території і чоло-веческого групи; буде нацьковувати одних на інших; спиратиметься на десятки міст чи держав, або економік, які його обслуговували.