Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Як вчора чи позавчора франція дихала

profinstrument136Як вчора чи позавчора Франція дихала через Амстердам, так вона буде дихати повітрям великого світу тільки через Лондон. Звичайно, це не обійде-ся без переваг або зручностей.

Може бути, ніколи фран-цузское торгівля з Індією не була більш прибутковою, ніж в той день, коли далекий континент був для французів втрачений. Але такі переваги були епізодичними.

СТАТИСТИКА висвітлюють проблему, АЛЕ НЕ ВИРІШУЄ ЇЇ Чи може англо-французьке суперництво в серці миро-вої історії XVIII і початку XIX в. бути освітлене, навіть разре-Шено за допомогою цифр, або, вірніше, порівняння цифр? Ця опе-рація, за яку ніколи не намагалися взятися всерйоз, була зроблена двома англійськими істориками-Пітером Ма-ТІАС і Патріком 0'Брайеном-під час Тижня Прато 1976 ^ "Ми, таким чином, стоїмо перед обличчям випробування істини, спочатку розчаровує, потім просвіщає, але, поза сумнівом, ще неповного.

Розчаровує, тому що на всьому протязі такого дослідження висвічується певна зверхність Франції. Як говорив один фран-цузский історик під час дискусії, яка послідувала за цим сенсаційною доповіддю в Прато, при такому рахунку імен-але Франція повинна була б взяти верх у світовому зма-нованіі і побачити розквіт промислової революції у себе!

Але ж відомо, і помилка неможлива, що нічого такого не було. Так що проблема англійської перемоги ставиться перед на-ми заново і настійних чином. І ми безумовно не маємо її вирішення.

Дві пропоновані нам криві - англійського зростання і зростання французького з 1715 по 1810 р.,-навіть будучи обмежені гло-бальними кількостями фізичної продукції, встановлюють, що французька економіка в XVIII в. зростала швидше англій-ської і що вартість першої перевищувала вартість другої. Проблема попросту поставлена з ніг на голову.

У самому справі, обсяг французького виробництва піднявся з 100 у 1715 р. до 210 в 1790-1791 рр.., 247 в 1803-1804 рр.. і 260 в 1810 р. Тоді як англійський піднявся з 100 у 1715 р. до 182 в 1800 р. Розрив значний, навіть якщо мати на увазі, що в такий бухгалтерії Англія двічі недооцінюється: а) дотримуючись в подсче-тах фізичної продукції, залишають осторонь послуги; але ж у цьому секторі Англія напевно набагато перевершувала Фран-цію; б) ймовірно, що, якщо Франція почала рух пізніше, її просування вперед було більш швидким, а значить, мало перевагу в порівнянні з іншим «бігуном». Але якщо звернутися до вартості глобальної продукції, вираженої в турських ліврів або в гектолітрах зерна, розрив знову опиняється значний.