Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Кейнсіанська модель ринку

profinstrument012Кейнсіанська модель ринку праці ілюструє можливість рівноваги на товарно-грошовому ринку при неповній зайнятості на ринку праці так як навіть працівники, приголосні на меншу оплату праці, не отримують роботи. На малюнку 3 розмір вимушеного безробіття дорівнює L * - L0.

Крива сукупної пропозиції в неокейнсіанської теорії

Кейнсіанці, оскаржуючи твердження класиків щодо гнучкості цін і заробітної плати, доводять, що крива сукупного пропозицію представлена або горизонтальної прямої (у випадку абсолютної "жорсткості" цін і номінальної заробітної плати), або має позитивний нахил (при жорсткій номінальній заробітній платі та щодо рухомих цінах ).

На практиці ринок праці досить повільно реагує на зміни в сукупному попиті, тому рівень безробіття не завжди відповідає своєму природному рівню, а рівень випуску - рівню при повній зайнятості всіх факторів виробництва.

З точки зору неокейнсианцами в дуже короткому періоді часу (extreme keynesian case) ціни є жорсткими, так що будь-яка зміна попиту на кінцеву продукцію впливає лише на рівень випуску, а не на ціни.

У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції нахилена вгору. Це означає, що при незмінній ставці номінальної заробітної плати W існує позитивна залежність між рівнем цін P і величиною сукупного випуску Y. Оскільки номінальна заробітна плата залишається незмінною, збільшення рівня цін з Р0 до Р1 скорочує величину реальної заробітної плати з W/Р0 до W/Р1. При зниженні реальної заробітної плати попит на працю збільшується з L0 до L1 (рисунок 5а).

Величина сукупного випуску визначається за допомогою виробничої функції, згідно з якою чим більше найнято робітників, тим більше випуск продукції. Збільшення трудових ресурсів з L0 до L1 призводить до зростання виробництва з Y0 до Y1 (малюнок 5б). На малюнку 5в зображена крива сукупної пропозиції, яка відображає залежність між рівнем цін P і величиною випуску Y. Збільшення рівня цін з Р0 до Р1 викликає зростання виробництва з Y0 до Y1.

У довгостроковому періоді робітники не схильні грошовим ілюзіям і при підвищенні рівня цін ціна пропозиції праці збільшиться з темпом, рівним темпу передував підвищення цін і, отже крива пропозиції праці буде зрушуватися, зберігаючи зайнятість незмінною. У цьому випадку крива сукупної пропозиції збігається з неокласичною.

Малюнок 5 Висновок кривої сукупної пропозиції в неокейнсіанської теорії