Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Ліквідність - основна властивість грошей, яке полягає в можливості

profinstrument100Ліквідність - основна властивість грошей, яке полягає в можливості їх найбільш швидкої конвертації в інші види майна.

Грошові агрегати:

Для вимірювання грошової маси використовуються грошові агрегати:

M0 - банкноти і монети (готівкові гроші)

M1 - M0 + вклади до запитання

M2 - M1 + середньострокові внески (до 4-х років)

M3 - M2 + довгострокові вклади

Існує й інша класифікація, підрозділяються грошову масу на

Гроші - готівка + вклади до запитання

Квазігроші - термінові й ощадні депозити та депозити в інвалюті

Широкі гроші = Гроші + Квазігроші

Основний принцип виділення грошових агрегатів - різна ступінь ліквідності грошей, які входять у ці агрегати.

Переважання готівки в економіці - показник відсутності хороших засобів збереження цінності.

Кредитні карти дозволяють відстрочити ваш платіж, реально його здійснює за вас банк, а потім ви оплачуєте банку цю суму (можливо виписуючи чек). Тому вони не ставляться до грошей.

Кошти на рахунках - це і є складова грошової маси.

Дебетні картки дозволяють отримати негайний доступ до банківського рахунку та списується сума, що підлягає сплаті, з вашого поточного рахунку в банку.

Баланс Банку Росії на 01.01.1999 (трлн. руб.)

Актив

Пасив

1. Драг. метали

40,8

1. Готівкові гроші

199,0

2. Ін. валюта

158,9

2. Депозити кредитних організацій

83,7

3. Кредити

69,3

3. Депозити уряду РФ

32,9

4. Цінні папери

235,3

4. Капітал Банку Росії

118,1

5. Інші активи

56,2

5. Інші пасиви

126,8

Разом

560,5

Разом

560,5