Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Макроекономіка - це розділ економічної теорії, який вивчає економічні

profinstrument129Макроекономіка - це розділ економічної теорії, який вивчає економічні процеси на рівні економіки в цілому, а не всередині окремо взятої фірми чи домогосподарства, які виникають в результаті взаємодії великих економічних агентів (макроагентов), макроекономіка вивчає закономірності змін, які зачіпають всіх економічних агентів, і виявляє головні фактори, що впливають на ці зміни.

В рамках макроекономічного аналізу на відміну від мікроекономічного аналізуються процеси, що відбуваються з великими групами суб'єктів, що виконують в економіці однорідні функції, згідно з цим принципом виділяють таких макроекономічних агентів як домогосподарства, виробників, держава, Центральний Банк та закордон. Важливо відзначити, що один і той же людина може здійснювати різні функції в економіці.

В якості основних функцій, які здійснюють вищеназвані макроагенти, відносять споживання, інвестиції, заощадження, перерозподіл (як товарних, так і грошових потоків між макроагентамі, яким, як правило, в економіці здійснює держава), різні відносини обміну одних активів економіки на інші. Надалі дослідження цих процесів і основних факторів, що впливають на їх абсолютні величини в конкретній економіці, проводиться через визначення і вивчення макроекономічних змінних та пов'язаних з ними процесів.

Взаємодія між цими макроагентамі відбувається за допомогою ринків, і відносини між ними виражаються через потоки товарів і послуг, грошей і цінних паперів.

В якості основних в економіці розглядаються наступні ринки:

1 Ринок товарів і послуг

2 Ринок грошей

3 Ринок капіталу (кредиту, грошей, цінних паперів)

4 Ринок робочої сили (ринок праці)

5 Валютний ринок

Макроекономіка використовує у своєму аналізі агреговані величини, що характеризують розвиток економіки як єдиного цілого: сукупний випуск, а не випуск окремої фірми, середній рівень цін, а не ціни на окремі товари і послуги, ринкову ставку відсотка, а не ставку відсотка, що встановлюється окремо взятим банком, рівень інфляції, а не зміни в цінах на окремі товари і послуги.

Таблиця 1

Величини в макроекономіці