Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

На початку цієї глави ми обговорювали питання

profinstrument198На початку цієї глави ми обговорювали питання про те, що показником багатства нації служить національне виробництво. Але ВВП є лише деяким наближенням заходи добробуту нації, про яку говорив А. Сміт.

Справа в тому, що поряд зі складнощами обліку ВВП, описаними вище, деякі блага, що приносять корисність в суспільстві, не піддаються оцінці за допомогою ринкових цін, так як можуть не бути предметом торгівлі на ринку.

До основних проблем адекватності вимірювання за допомогою ВВП суспільного добробуту відносять наступні:

1 робота по дому не має грошової оцінки, тому можуть спостерігатися флуктуації ВВП від динаміки шлюбів і розлучень у країні

2 зміна якості товарів не дозволяє зіставляти їх однаковим кількостям однакову корисність

3 появу нових товарів принципово змінює структуру вироблюваних товарів і послуг, враховуються у ВВП

4 рідкість деяких товарів призводить до їх високої вартості, чого не можна сказати про їх корисності

5 по мірі переходу до індустріального розвиненому суспільству все більшу кількість благ проходить через ринок, а не створюється всередині домогосподарств

6 забруднення навколишнього середовища істотно впливає на якість життя людини, однак облік додаткових витрат на її відновлення призводять до переоцінки добробуту, тому що вона вже входить у вартість товарів і послуг, вироблених для Кінцевий споживання

7 по мірі поліпшення умов життя дозвілля індивідів набуває більшу корисність, ніж участь у трудовій діяльності, що може впливати на заниження оцінки дійсного добробуту суспільства за допомогою ВВП

У сучасному світі одним з найважливіших показників добробуту нації є показник ВВП на душу населення (GDP per capita).

Глава 3. Тотожність інвестицій та заощаджень в закритій економіці. Платіжний баланс.

Розглянемо модель закритої економіки, в якій ми не розглядаємо міжнародні операції з переміщення товарів, послуг і капіталу між країнами, і розглянемо економіку без державного сектора.

Визначимо заощадження домогосподарств як наявний особистий дохід за вирахуванням споживання, заощадження виробників як суму нерозподіленого прибутку та амортизації і розглянемо сумарні заощадження домогосподарств і виробників. Тоді очевидно, що