Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Однак, важливо розрізняти блага, безпосередньо

profinstrument041Однак, важливо розрізняти блага, безпосередньо витрачаються у виробництві кінцевих благ (сировина, напівфабрикати, праця), і капітальні блага, які будуть використані для виробництва кінцевих благ, можливо, в деякий наступний проміжок часу.

Метод розрахунку ВВП за доданою вартістю (виробничий метод)

При розрахунку ВВП за цим методом розраховується додана вартість при виробництві продукції. Додана вартість - це вартість виробленої фірмою продукції за вирахуванням вартості матеріалів, придбаних нею для виробництва цієї продукції.

Необхідно враховувати, що при розрахунку ВВП за цим методом враховується додана вартість при виробництві проміжних товарів, однак не враховуються витрати праці, процентні платежі, та інші витрати службовці компонентами доходів інших учасників економіки.

Приклад 1: Нехай протягом року компанія мала такі фінансово-економічні показники (в тис. крб.):

Виручка 40000

Витрати 26 000

в т. ч.

Заробітна плата 20000

Сировина та матеріали 6000

Прибуток 14 000

Внесок у ВВП цієї компанії по даному методу розраховується як створена даною фірмою додана вартість: ВВП = 40 000-6 000 = 34000.

Таблиця 1 Виробництво ВВП (млрд. руб., 2000 рік)

Валовий внутрішній продукт

в ринкових цінах

7063,4

в основних цінах (без зняття побічно вимірюваних послуг фінансового посередництва)

6289,3

в тому числі:

Виробництво товарів

2947,7

з них:

Промисловість

2040,9

Сільське господарство

449,5

Будівництво

421,1

Виробництво послуг

3341,6

в тому числі:

Ринкові послуги

2672,4

з них:

Транспорт і зв'язок

526,9

Торгівля (оптова, включаючи торгівлю продукцією виробничо-технічного призначення, роздрібна), громадське харчування і заготовки

1323,7

Неринкові послуги

669,2

Джерело: Держкомстат РФ.

Метод розрахунку ВВП за витратами (метод кінцевого використання)

При підрахунку ВВП цим методом враховується вартість куплених товарів і послуг усіма макроекономічними агентами: споживачами, підприємствами і компаніями, державою. При покупці товарів і послуг споживачами (домогосподарствами), які несуть при цьому споживчі витрати, ця частина ВВП називається споживанням (consumption) причому вважається, що домогосподарства купують товари, які не будуть використані для виробництва інших товарів і послуг.

Компанії при купівлі товарів і послуг несуть інвестиційні витрати, здійснюючи інвестиції (investment), причому тут мається на увазі не проміжна продукція (сировина і матеріали, що безпосередньо входять у продукт для кінцевого використання), а вартість товарів і послуг, що використовуються для виробничого процесу, це сума коштів спрямовується на купівлю новостворених та відрахувань на відновлення амортизуються благ внаслідок їх фізичного застарівання, такі блага безпосередньо впливають на зміну потужності виробництва і не вважаються проміжними. При купівлі державою товарів і послуг воно несе державні витрати (governmental expenditures), причому частина виробленого товару вивозиться з країни і становить її експорт (export).

Важливим є той факт, що при розрахунку ВВП даним методом не враховується вартість проміжних товарів для уникнення подвійного рахунку.

В споживчі витрати включаються:

1 витрати на придбання товарів першої необхідності

2 витрати на придбання товарів тривалого користування (крім нерухомості)

3 покупка послуг

Для абсолютної коректності ми повинні були б враховувати в споживанні тільки ту частину споживчих витрат, що йдуть на покупку товарів тривалого користування, яка відповідає використанню таких товарів протягом періоду часу, за який розраховується ВВП, однак, це викликає великі труднощі обліку, тому вважається, що такі товари споживаються повністю протягом цього проміжку часу.