Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

При розрахунку валового внутрішнього

profinstrument210При розрахунку валового внутрішнього продукту номінальним ВВП в деякому році називають вартісну оцінку благ, що враховуються при підрахунку даного показника в цінах даного року. Вибравши деякий базовий рік, ми можемо розрахувати показник реального ВВП за деякий рік, у якому буде враховано індекс цін між вибраним нами роком і базовим роком.

Іншими словами, реальний ВВП - це ВВП в цінах деякого базового року. Очевидно, що номінальний ВВП базового року дорівнює реальному ВВП базового року.

Для вимірювання темпів зростання цін в економіці використовуються цінові індекси.

Індекс Ласпейреса визначається як відношення вартості товарів і послуг у цінах поточного року, що входять до ВВП базового року, і вартості товарів і послуг у цінах базового року, що входять до ВВП базового року.

IL = åi (pi) 1 (Qi) 0 / åi (pi) 0 (Qi) 0,

(Pi) 1 - ціна товару i в поточному році

(Pi) 0 - ціна товару i в базовому році

(Qi) 1 - обсяг випуску товару i в поточному році

(Qi) 0 - обсяг випуску товару i в базовому році

Індекс Пааше визначається як відношення вартості товарів і послуг у цінах поточного року, що входять до складу ВВП поточного року, і вартості товарів і послуг у цінах базового року, що входять до складу ВВП поточного року.

IP = åi (pi) 1 (Qi) 1 / åi (pi) 0 (Qi) 1.

Іноді також розраховується індекс Фішера як середнє геометричне індексів Ласпейреса і Пааше.

Для більш точного визначення цінового індексу в поточному році відносно базового року, значно відрізняється від поточного, використовується методика ланцюгового індексу (chain index):

CI (t, t0) = I (t1, t0) * I (t2, t1) * ... I (tn, tn-1) * I (t, tn),

де I (ti, tj) - ціновий індекс року ti щодо базового року tj, t0 <... <ti <t.

Визначення: Дефлятор ВВП = Номінальний ВВП / Реальний ВВП * 100%

Визначення: Індексом споживчих цін (ІСЦ) називають ціновий індекс Ласпейреса, що розраховується по товарах і послугах, які входять до споживчого кошика.

У споживчий кошик входить встановлюваний законом перелік товарів і послуг, а також нормативи їх споживання в рік по групам населення (працездатне, пенсіонери, діти), даний закон підлягає періодичному перегляду.

Різниця між дефлятором і ІСЦ полягає в тому, що

1 дефлятор відображає динаміку цін усіх товарів і послуг, вироблених в економіці, придбаних підприємствами і державою, а не тільки споживачами