Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розглянемо зміну рівноваги в моделі is-lm при зміні рівня

profinstrument135Розглянемо зміну рівноваги в моделі IS-LM при зміні рівня цін.

Ефект Кейнса (процентної ставки):

зростання рівня цін-зменшення реальної кількості грошей в обігу-збільшення пропозиції на ринку цінних паперів-зниження їх курсу-підвищення відсотка-зниження інвестицій-мультиплікаційний ефект-скорочення сукупного попиту на блага.

Ефекти Артура Пігу:

Ефект реальних касових залишків:

зростання рівня цін-зниження реальних касових залишків-зниження споживчого попиту-скорочення сукупного попиту на блага.

Ефект багатства:

зниження рівня цін-зростання реальної кількості грошей-збільшення попиту на блага

Дані ефекти пояснюють негативний нахил кривої сукупного попиту. Наявність ефектів Пігу посилюють вплив ефекту Кейнса, роблячи криву сукупного попиту більш пологої (більш еластичною за рівнем цін), т. к. відбувається зрушення не тільки кривої LM внаслідок зміни реальної кількості грошей, але і кривої IS.

Найбільш пологої крива сукупного попиту стає при встановленні рівноваги в класичній області кривої LM. У разі досягнення рівноваги в кейнсіанської області кривої LM (ліквідна пастка) крива сукупного попиту стає абсолютно нееластичною за ціною і ефект Кейнса не діє.

Причини зсуву кривої сукупного попиту:

- Зсув кривої IS внаслідок зміни автономних компонентів попиту, чутливості інвестицій до ставки реального процента, податків

- Зсув кривої LM внаслідок зміни номінальної кількості грошей або реального попиту на них.

Глава 7. Ринок праці та сукупна пропозиція

Методологія Міжнародної Організації Праці (МОП)

Економічно активне населення (робоча сила):

- частина населення, забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг.

Экономическинеактивноенаселение

населениекотороеневходитвсоставрабочейсилы

Зайняті

Безробітні

а) виконують роботу за наймом за винагороду, на умовах повного або неповного робочого часу

б) тимчасово відсутні на роботі через хворобу, відпустки, роботи за спеціальним графіком, відпустки по вагітності, навчання, страйки, інших причин