Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Розрахунок внп може бути також здійснений за методом кінцевого

profinstrument126Розрахунок ВНП може бути також здійснений за методом кінцевого використання (за витратами).

Метод обліку за доходами (розподільний метод)

Ідея цього методу заснована на підрахунку всіх доходів, очевидно, що виконується макроекономічне тотожність витрат і доходів. Однак, при підрахунку ВВП за цим методом ми повинні враховувати те, що

1 доходи можуть бути отримані від факторів виробництва, що знаходяться в інших країнах

2 не весь отриманий дохід використовується на витрати (споживчі витрати, інвестиції), частина з них використовується на відновлення капіталу (амортизаційні відрахування), тому інвестиційні витрати If (повні або валові інвестиції) підрозділяють на чисті інвестиції In та амортизацію D

3 існують податки на виробників, що включаються в собівартість продукції і фактично оплачувані споживачами, такі податки називаються непрямими на відміну від прямих, які стягуються з доходу і зменшуючи його, утворюючи суму, доступну для споживання і заощаджень

4 податок або деяка частина виплат, що виникають в силу права власності, може бути не сплачена в тому періоді, коли були отримані доходи, це може відповідати використанню прибутку компаніями для поповнення обігових коштів, а не для виплати дивідендів, або сплачені до отримання доходу (прибутку ), наприклад, податок на поставлений дохід

Непрямі податки утворюють відмінність між цінами продажу підприємств і покупки споживачами (ПДВ, акцизи, імпортні мита, податки на монополії). Чисті непрямі податки визначаються як різниця між непрямими податками і субсидіями бізнесу.

До джерел доходів, які включаються до складу ВВП, відносяться:

1 оплата праці

2 процентні платежі

3 дивіденди

4 прибуток компаній

5 рента від капіталовкладень

Приклад 2: Протягом року російська компанія, що діє на території Росії, використовувала працю іноземних робітників і іноземних керуючих, які мали права власності на частину цієї компанії. Фінансово-економічні показники її діяльності (в тис. крб.) Приведені в наступній таблиці:

Виручка 40000

Витрати 26 000

в т. ч.

Заробітна плата 20000

в т. ч.

виплати російським робочим 18000

виплати іноземним робітникам 2000

Сировина та матеріали 6000

Прибуток 14 000

в т. ч.