Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Тому експансія на ринку державних закупівель

profinstrument112Тому експансія на ринку державних закупівель призводить до скорочення приватних інвестицій, що може негативно впливати на інновації, впровадження нових технологій та економічне зростання.

Політика фінансування дефіциту держбюджету за допомогою додаткового випуску облігацій стикається з наступними ефектами:

- Ефект субституції

Облігації будуть куплені, якщо процентна ставка за цими облігаціями буде вище, ніж по інших цінних паперах, однак, у цьому випадку може відбутися субституція (заміна) акцій на більш дохідні облігації в портфелі інвестора, і відбудеться зменшення інвестиційного попиту, а значить сукупного попиту.

- Ефект майна

Володіння облігаціями може розглядатися інвестором як володіння майном, і це може стимулювати його витрати.

- Скорочення пропозиції грошей

Політика фінансування дефіциту держбюджету за допомогою позик у Центрального Банку збільшить активи ЦБ, якщо це спричинить за собою зростання грошової маси, то результатом даної політики стане ріст рівня цін.

У разі бюджетного надлишку уряд може піти на скорочення внутрішнього боргу (купівлю облігацій колишніх випусків), що може впливати на збільшення пропозиції грошей, при скороченні заборгованості Центральному Банку його активи можуть бути зменшені, що, навпаки, скорочує грошову масу.

Кредитно-грошова політика

Зменшення номінального пропозиції грошей з метою, наприклад, скорочення темпів інфляції викликає зсув кривої LM вліво, збільшує рівноважний відсоток, скорочує інвестиції та сукупний попит, внаслідок зменшення рівня цін зменшується попит на працю та зайнятість.

Зменшення ставки рефінансування розширює можливості кредитування комерційних банків за рахунок ресурсів ЦП, що призводить до збільшення пропозиції грошей.