Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

У результаті валюта даної країни подорожчає

profinstrument125У результаті валюта даної країни подорожчає.

Перемикання споживання з вітчизняних на імпортні товари, навпаки, буде супроводжуватися зростанням попиту на іноземну валюту при даному рівні валютного курсу (крива попиту в цьому випадку зміститься вправо), що призведе до знецінення національної валюти.

При системі фіксованих валютних курсів Центральний банк фіксує валютний курс і бере на себе зобов'язання підтримувати незмінним його рівень. У разі відхилення зафіксованого рівня валютного курсу від його рівноважного значення Центральний банк здійснює інтервенцію на валютному ринку, тобто купує чи продає іноземну валюту з метою підтримати оголошений рівень валютного курсу.

Якщо Центральний Банк зафіксував валютний курс на позначці нижче його рівноважного значення, то в цьому випадку пропозиція іноземної валюти перевищить попит на неї, і національна грошова одиниця буде мати тенденцію до подорожчання. Центральний Банк повинен проводити інтервенцію на валютному ринку - продавати національну валюту в обмін на іноземну, знижуючи її пропозицію, по фіксованому валютному курсу з тим, щоб задовольнити бракуючий попит на національну валюту.

Подібні дії з боку Центральний Банк можливі лише в тому випадку, якщо він має в своєму розпорядженні достатні резерви національної валюти.

Якщо Центральний Банк зафіксував валютний курс на позначці вище його рівноважного значення, то в цьому випадку попит на іноземну валюту (або пропозицію національної грошової одиниці) виявиться вище, ніж її пропозиція. Недолік іноземної валюти заповнюється Центральним банком, який проводить валютну інтервенцію, продаючи іноземну грошову одиницю в обмін на національну, підвищуючи пропозицію першою.

У цьому випадку для підтримки фіксованого валютного курсу Центральний Банк повинен розташовувати достатніми резервами іноземної валюти.

Якщо Центральний банк не має достатніх резервів для підтримки фіксованого валютного курсу протягом тривалого періоду, він рано чи пізно офіційно оголосить про підвищення (ревальвації) Або пониженні ціни національної валюти (девальвації).

Основна перевага системи фіксованих валютних курсів - їх передбачуваність і визначеність, що позитивно позначається на обсягах зовнішньої торгівлі і міжнародних кредитів. Недоліки даної системи складаються, по-перше, в неможливості проведення незалежної кредитно-грошової політики, оскільки всі дії Центрального банку спрямовані виключно на підтримку оголошеного рівня валютного курсу, а, по-друге, у великій імовірності помилок при виборі фіксованої рівня валютного курсу, що загрожує значними втратами офіційних валютних резервів.