Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

2 Ісц враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор

profinstrument1382 ІСЦ враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор - тільки ціни товарів і послуг, вироблених у даній країні

3 В ІСЦ входить постійний набір товарів і послуг протягом дії відповідного закону, в дефляторі їх склад міняється постійно, тому що змінюється склад входять до ВВП товарів і послуг, виробництво товарів і послуг може припинятися або можуть вироблятися їх нові види

Проблема подвійного і неповного обліку

Система національних рахунків - складна, але внутрішньо несуперечлива система. Неповнота обліку неминуча в сучасних економіках через величезну номенклатури вироблюваних товарів і послуг, всі оцінки макроекономічних показників володіють деякою статистичною похибкою, сумісної з точки зору прийнятої методики їх розрахунку, подвійного ж обліку в загальному випадку можна уникнути шляхом спільної домовленості як всередині країни за допомогою розробки та введення в дію єдиних принципів побудови системи національних рахунків національної економіки, так і між країнами з питань обліку доходів громадян і організацій, що ведуть свою діяльність в різних країнах.

Основні проблеми неповноти обліку пов'язані з наступними причинами:

1 складність поділу продукту на товар для кінцевого і проміжного використання: наприклад, витрати на бензин майстра з ремонту телевізорів, який добирається до клієнтів на власному автомобілі

2 вартість послуг держави приймається рівною вартості заробітної плати працівникам бюджетної сфери (освіта, оборона і т. п.)

3 вважається, що нереалізовані товари купує сама фірма до моменту їх кінцевої реалізації, запаси на кінець кожного періоду для розрахунку ВВП фіксуються, і в ВВП враховується їх чисте зміна за цей період часу

4 як уже зазначалося, вартість товарів тривалого користування, придбаних за обліковий період, враховується один раз в споживчих витратах, і надалі в споживанні будуть враховані витрати на придбання нових товарів тривалого користування

5 внаслідок наявності тіньової економіки, відбувається заниження реальних доходів і реального ВВП

6 не враховуються: операції з цінними паперами, продажу вживаних речей як операції, не відображають поточного виробництва

ВВП і міра добробуту (nation welfare)