Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

За допомогою закордонних позик у іноземних банків, урядів чи міжнародних

profinstrument1952) за допомогою закордонних позик у іноземних банків, урядів чи міжнародних організацій,

3) за рахунок скорочення офіційних валютних резервів, що зберігаються в Центральному Банку.

Позитивне сальдо рахунку операцій з капіталом визначається як чистий приплив капіталу в країну. Навпаки, чистий відтік (або вивіз капіталу) виникає на фоні дефіциту рахунку операцій з капіталом, коли витрати на придбання активів за кордоном перевершують прибутки від їх продажу за кордон.

Платіжний баланс, що складається за принципом подвійного рахунку, за визначенням дорівнює нулю, а це означає, що всі борги країни повинні бути оплачені. Тому дефіцит по рахунку поточних операцій повинен в точності відповідати позитивному сальдо по рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами.

Якщо резиденти країни в цілому витрачають на купівлю іноземних товарів, послуг і активів більше, ніж отримують від продажу іноземцям своїх товарів, послуг і активів, тобто якщо баланс офіційних розрахунків зводиться з дефіцитом, погашення заборгованості здійснюється Центральним банком за рахунок скорочення офіційних резервів іноземної валюти (у разі якщо Центральний банк утримується від коректування валютного курсу).

Центральний банк часто продає або купує на приватних ринках міжнародні валютні резерви з тим, щоб вплинути на ситуацію, макроекономічну ситуацію. Подібні угоди, здійснювані Центральним банком, називаються валютними інтервенціями.

Цілком очевидно, що країна не може протягом тривалого часу зводити з дефіцитом платіжний баланс, оскільки це призведе до виснаження офіційних валютних резервів і може з'явитися причиною кризи платіжного балансу.

Встановимо тепер взаємозв'язок національних заощаджень і повних інвестицій у відкритій економіці.

У відкритій економіці C, I та G являють собою витрати на придбання товарів і послуг, вироблених національним виробництвом і в інших країнах.

Представивши тотожність

Y º C + If + G + Nx

у вигляді

Ex - Im = Nx º Y - (C + If + G),

зауважимо, що якщо величина випуску перевищує внутрішні витрати, країна експортує різницю: величина чистого експорту є позитивною. Якщо величина випуску знижується так, що вона не покриває внутрішніх витрат, країна імпортує різницю: величина чистого експорту стає негативною.