Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

2 Ісц враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор

profinstrument1382 ІСЦ враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор - тільки ціни товарів і послуг, вироблених у даній країні

3 В ІСЦ входить постійний набір товарів і послуг протягом дії відповідного закону, в дефляторі їх склад міняється постійно, тому що змінюється склад входять до ВВП товарів і послуг, виробництво товарів

Детальніше: 2 Ісц враховує динаміку цін імпортної продукції, а дефлятор

Артур оукен на основі емпіричних

profinstrument194Артур Оукен на основі емпіричних спостережень встановив зв'язок між рівнем циклічного безробіття і відхиленням фактичного випуску від потенційно можливого при даному рівні технології, який відповідає повній зайнятості.

Введемо наступні позначення:

uc = uu *,

uc - рівень циклічного безробіття (у%),

u - фактичний рівень безробіття (у%),

u * - природний рівень безробіття (у%)

yF - потенційно можливий випуск при даному

Детальніше: Артур оукен на основі емпіричних

При збільшенні кількості зайнятих на кожного додаткового

profinstrument113При збільшенні кількості зайнятих на кожного додаткового зайнятого виручка фірми зросте на p * dY / dL, а витрати фірми на оплату праці - на W, збільшення зайнятості супроводжується зростанням прибутку при p * dY / dL> W.

При заданому ефективному попиті Y0 визначається рівень зайнятості, необхідний для виробництва

Детальніше: При збільшенні кількості зайнятих на кожного додаткового

В інвестиційні витрати входять: 1 збільшення запасів (inventories) 2 постійні

profinstrument220В інвестиційні витрати входять:

1 збільшення запасів (inventories)

2 постійні інвестиції (fixed investment)

3 капітальне будівництво (residential construction)

До державних витрат відносяться купівлі державою товарів і послуг. Тут не враховуються трансфертні платежі держави іншим економічним суб'єктам. Вони розглядаються як оборотна сторона податків.

Якщо включити в державні витрати трансферти, то витрати споживачів, вироблені з трансфертних коштів, будуть

Детальніше: В інвестиційні витрати входять: 1 збільшення запасів (inventories) 2 постійні

В) самостійно забезпечують себе роботою а) не мають роботи (прибуткового

profinstrument124в) самостійно забезпечують себе роботою

а) не мають роботи (прибуткового заняття)

б) займаються пошуком роботи (зверталися до служби зайнятості, використовували оголошення, зверталися до роботодавця і т. п.

в) готові приступити до роботи

а) учні та студенти, які відвідують денні навчальні заклади

б) особи,

Детальніше: В) самостійно забезпечують себе роботою а) не мають роботи (прибуткового

При розрахунку валового внутрішнього

profinstrument210При розрахунку валового внутрішнього продукту номінальним ВВП в деякому році називають вартісну оцінку благ, що враховуються при підрахунку даного показника в цінах даного року. Вибравши деякий базовий рік, ми можемо розрахувати показник реального ВВП за деякий рік, у якому буде враховано індекс цін між вибраним нами роком і базовим роком.

Іншими словами, реальний ВВП - це ВВП в цінах деякого базового року. Очевидно, що номінальний ВВП базового

Детальніше: При розрахунку валового внутрішнього

Ввп за доходами º споживання + заощадження з іншого

profinstrument067ВВП за доходами º Споживання + Заощадження

З іншого боку

ВВП за витратами º Споживання + Валові інвестиції

З тотожності витрат і доходів випливає, що C + If º C + S і тоді If º S або

Валові інвестиції º Заощадження

Дане тотожність показує спосіб формування капіталу. Дійсно,

Детальніше: Ввп за доходами º споживання + заощадження з іншого

Прибуток підприємців

profinstrument106Y (L) = cLaK1-a.

Прибуток підприємців дорівнює

Profit (L) = PY (L) - WL

Підприємці отримують максимум прибутку, якщо граничний продукт праці дорівнює реальній ставці заробітної плати, тобто

YL '(L) = w.

Остання умова є необхідною умовою екстремуму прибутку виробників. Легко

Детальніше: Прибуток підприємців

Величини в мікроекономіці сукупний

profinstrument166Величини в мікроекономіці

сукупний випуск

випуск фірми

середній рівень цін

ціна товару

ринкова ставка відсотка

ставка відсотка, що встановлюється банком

Різні

Детальніше: Величини в мікроекономіці сукупний

Прибуток російських власників 9000 прибуток іноземних власників

profinstrument109прибуток російських власників 9000

прибуток іноземних власників 5000

Внесок у ВВП Росії цієї компанії за доходами = 20 000 + 14 000 = 34 000.

Внесок у ВНП Росії цієї компанії за доходами = 18 000 + 9 000 = 27 000.

Очевидно, що внесок у ВНП Росії цієї компанії може бути розрахований як ВНП = ВВП + чистий дохід від використання ресурсів за кордоном

Детальніше: Прибуток російських власників 9000 прибуток іноземних власників