Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Сукупні заощадження

profinstrument072BD = - Sg.

Сукупні заощадження

S = Sp + Sg =

= (Y + TR + R + H - E - Tp - Ti - T) - C + (Tp + Ti + T + E - TR - R - H) - G =

= Y - C - G,

тоді з тотожності Y ≡ C + If + G випливає, що

S º If.

Зауважимо, що рівність заощаджень та інвестицій виконується для економіки в цілому,

Детальніше: Сукупні заощадження 

Згідно концепції пкс, в довгостроковому періоді реальний валютний

profinstrument159Згідно концепції ПКС, в довгостроковому періоді реальний валютний курс повинен залишатися незмінним. Тому номінальний валютний курс завжди змінюється рівно настільки, наскільки це необхідно для того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін у різних країнах.

Якщо інфляція в даній країні перевершує темп інфляції за кордоном, то, за інших

Детальніше: Згідно концепції пкс, в довгостроковому періоді реальний валютний

Зміна m вплине на номінальну величину ввп

profinstrument094M / P = nY = Y / V,

MV = PY

де

M - кількість грошей в обігу,

V - швидкість обігу грошей,

P - рівень цін,

Y - обсяг випуску у реальному вираженні.

Зміна M вплине на номінальну величину ВВП (PY) при незмінності швидкості обігу грошей, реальний ВВП у довгостроковому періоді залежить від факторів

Детальніше: Зміна m вплине на номінальну величину ввп

Тоді грошовий мультиплікатор дорівнює

profinstrument142Тоді грошовий мультиплікатор дорівнює

mm = Ms / MB = (C + D) / (C + MR + UR) = (1 + C / D) / (C / D + MR / D + UR / D) = (1 + g) / (g + a + b)

Депозитний мультиплікатор показує, на скільки максимально можуть збільшитися депозити в комерційних банках при збільшенні грошової бази на одиницю

md = D / MB = D / (C + MR + UR) = 1 / (C / D + MR / D + UR) = 1 / (g+ a + b)

Оскільки баланс для кредитів комерційних банків виглядає як

K = D-MR-UR,

то звідси

Детальніше: Тоді грошовий мультиплікатор дорівнює 

Тому експансія на ринку державних закупівель

profinstrument112Тому експансія на ринку державних закупівель призводить до скорочення приватних інвестицій, що може негативно впливати на інновації, впровадження нових технологій та економічне зростання.

Політика фінансування дефіциту держбюджету за допомогою додаткового випуску облігацій стикається з наступними ефектами:

- Ефект субституції

Облігації будуть куплені, якщо процентна

Детальніше: Тому експансія на ринку державних закупівель

Точки вище кривої is є точки, відповідні

profinstrument073Точки вище кривої IS є точки, відповідні надлишку благ на ринку, тобто при перевищенні пропозиції благ над попитом.

Фактори зсуву кривої LM:

До факторів, зрушуючим криву LM (або змінює її нахил) можна віднести фактори, що змінюють попит на гроші і пропозиція грошей.

Область вище кривої LM відповідає надлишковій

Детальніше: Точки вище кривої is є точки, відповідні

Тривала вимушене безробіття, наприклад, може змінити ставлення

profinstrument037Тривала вимушене безробіття, наприклад, може змінити ставлення людей до праці і знизити прагнення отримати роботу, а також призвести до втрати професійних навичок. Інакше кажучи, спад ускладнює пошук роботи і збільшує фрикційну безробіття.

Інший довгостроковий ефект економічного спаду полягає у зміні процесу встановлення заробітної плати. Зокрема, безробітні можуть позбутися свого статусу членів профспілок і перестати грати якусь роль в процесі визначення величини заробітної

Детальніше: Тривала вимушене безробіття, наприклад, може змінити ставлення

Кейнсіанська модель ринку

profinstrument012Кейнсіанська модель ринку праці ілюструє можливість рівноваги на товарно-грошовому ринку при неповній зайнятості на ринку праці так як навіть працівники, приголосні на меншу оплату праці, не отримують роботи. На малюнку 3 розмір вимушеного безробіття дорівнює L * - L0.

Крива сукупної пропозиції в неокейнсіанської

Детальніше: Кейнсіанська модель ринку

У разі інфляційного розриву можлива обмежує (контрактивні) політика

profinstrument001У разі інфляційного розриву можлива обмежує (контрактивні) політика для придушення інфляції (антиінфляційна політика).

Уявімо інвестиційну функцію або функцію інвестиційних витрат у вигляді

I (r) = e - dr,

де

e - автономні інвестиції,

d - коефіцієнт чутливості інвестицій до відсотка,

r - реальна ставка відсотка.

Негативна залежність інвестицій від відсоткової ставки очевидним

Детальніше: У разі інфляційного розриву можлива обмежує (контрактивні) політика

Короткострокова (srpc) і довгострокова

profinstrument217Короткострокова (SRPC) і довгострокова (LRPC) криві Філліпса

Фіскально-бюджетна і кредитно-грошова політика держави

Фіскально-бюджетною політикою держави називається цілеспрямований вплив державних інституцій на параметри економіки, що визначають її рівновагу на ринках товарів і послуг. До основних таких параметрах, на які впливає держава - прямі податки (фіскальна політика) і державні витрати з метою виконання державного бюджету (бюджетна політика).

Основним

Детальніше: Короткострокова (srpc) і довгострокова