Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Макроекономічні знання аж ніяк не є далекими від підприємництва. адже

profinstrument002Макроекономічні знання аж ніяк не є далекими від підприємництва. Адже такі формули, як зворотна залежність між інфляцією і безробіттям в масштабі суспільства або між банківським процентом і темпами зростання валового продукту, між зростанням інфляції і пониженням обмінного курсу вітчизняної валюти необхідно знати хоча б для того, щоб передбачувати зміни кон'юнктури і вірогідні контрдії управлінських регіональних структур або урядів .

Підводячи підсумок сказаному, відзначимо, що економіка - це наука про загальні закони економічного розвитку господарства, яка розглядає це господарство в розвитку і у взаємозв'язках із зовнішнім середовищем.

Однак крім поняття економіки як науки існує поняття «конкретна економіка», або «реальна економіка», яка може бути представлена різними рівнями господарювання: загальнодержавним, регіональним, корпорацій, підприємств, організацій і т. д. З цими поняттями і категоріями нам і належить ознайомитися в пропонованому вашій увазі посібнику.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

1.1. Національна економіка як сфера

організації відтворювальних процесів

Поняття національна економіка введено в науковий обіг XIX в. представниками історичної школи. Майже 100 років тому її засновник - Густав Шмоллер (1838-1917) сформулював «генетичний підхід» до дослідження економіки.

На його думку, господарський образ країни формують соціально-історичні, національно-психологічні, етнічні і навіть антропологічні фактори. Шмоллер вперше звернув увагу на «економічну психологію» того чи іншого народу, що додає неповторність національній економіці.

Він висловив і іншу, що звучить досить актуально, думка: в економічній політиці не може бути універсальних правил і рішень, придатних для всіх країн і часів.

Примикав до історичній школі соціолог Макс Вебер (1864-1920) досліджував вплив релігії на господарське життя народів і країн. Його праці «Протестантська етика і дух капіталізму» та «Економічна етика світових релігій» здобули світову популярність.

Примітні міркування М. Вебера про двох засадах: містичному, що закликає до відходу від світу до пасивного споглядання подій, спілкування з Богом, і аскетично активному самообмеження, направленому на перетворення світу відповідно до заповітами Його.

У світових релігіях присутні обидва початку, проте в різних поєднаннях. Особливо значний аскетичний акцент в протестантство - релігії перших американських переселенців європейських (британських) підприємців XVIII в. Він стає символом раціональної поведінки, формує «дух капіталізму».