Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Місце розташування кожної фірми має максимально

profinstrument0461) місце розташування кожної фірми має максимально можливими перевагами для виробників і споживачів;

2) фірми розміщуються так, що територія повністю використовується;

3) існує рівність цін і витрат (немає надлишкового доходу);

4) всі ринкові зони мають мінімальний розмір (у формі шестикутника);

5) межі ринкових арен проходять по лініях байдужості (ізолініях), що, на думку А. Льоша, забезпечує стійкість знайденого рівноваги.

У моделі А. Льоша число рівнянь збігається з числом невідомих. Як і Л. Вальрас, він вважав, що це не тільки необхідно, але й досить для існування рівноваги.

Звичайно це не так, проте слід мати на увазі, що математичний апарат для доказу існування рівноваги в складних моделях був створений значно пізніше. Моделі А. Льоша властиві багато спрощують допущення, що згодом ставало приводом для критичних зауважень.

Однак для конструктивної критики теоретичних припущень і висновків А. Льоша потрібно піднятися на його рівень мислення і кругозору.

Основний метод А. Льоша - це абстрактно-теоретичний аналіз в математичній формі. Різниця позиції А. Льоша і думок більшості економістів, мислячих менш абстрактно, можна показати на прикладі пояснення такого важливого феномена в просторовій економіці, як територіальне (або просторове) поділ праці.

Заслуга А. Льоша полягає в тому, що він яскраво продемонстрував логіку і Операціоналізм абстрактного мислення, відкривши тим самим своїм послідовникам прямий шлях для створення загальної теорії просторової економіки.

4.2. Принципи і чинники розміщення

продуктивних сил регіону

З цієї проблеми в різний час написано велику кількість праць. Серед них, на жаль, не можна виділити одну - дві класичні роботи, які стали основою для подальшого розвитку науки.

Тому численні літературні варіації на задану тему утворюють нечітке безліч визначень, переліків і характеристик закономірностей, принципів та факторів.

Формулювання закономірностей розміщення, спостережувані або бажані тенденції і взаємозв'язку в розміщенні продуктивних сил, обумовлені системою соціально-економічних відносин, стадією економічного розвитку, науково-технічним прогресом, вимогами економічної раціональності. Відповідно до парадигмою традиційної радянської політичної економії закономірності є конкретизація, окремими випадками або наслідками об'єктивних економічних законів.