Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Моніторинг, маркетингу, кадровому супроводі муніципального

profinstrument025• моніторинг, маркетингу, кадровому супроводі муніципального менеджменту та ін

• Економічні реформи, що здійснюються сьогодні в Росії, об'єктивно сприяють посиленню уваги до територіального аспекту управління, ініціюють його серйозну модернізацію.

Саме на регіональний, місцевий рівень перенесений центр тяжіння практичного вирішення проблем реформування її соціальної сфери, забезпечення діючих соціальних стандартів, екологічних нормативів. Від того, наскільки успішно будуть проходити процеси реформування і розвитку економіки, залежать результати соціально-економічного зростання країни в цілому.

У сучасних умовах територіального господарювання, пов'язаних зі становленням регіонального та місцевого самоврядування, уніфікований підхід, орієнтація тільки на керівництво з федерального центру вже показали свою неспроможність.

Однак процес реформування суспільства не сприймає будівництва нового без обліку використання всього раціонального з раніше накопиченого. Саме тому на початковому етапі реформ політичні та ідеологічні протиріччя у виборі шляхів їхнього проведення привели не до перебудови планової економіки, а до її руйнування.

Тим часом світова економічна наука сьогодні зайнята пошуком нової парадигми планологіі і державного регулювання економіки не тільки в національних кордонах, але і в світовій економічній системі. Цим питанням, наприклад, була присвячена Римська всесвітня конференція по планологіі [5].

Сьогодні стало очевидним, що не слід заперечувати деякі аспекти функціонування директивного планування, яке було лише одним з інструментів системи адміністративного управління. Адже аналіз практики управління господарством країн з ринковою економікою показує, що цілий ряд досягнень вітчизняної планової науки там успішно використовується.

Необхідно відмовитися від ідеологічних штампів, осмислити і зважити позитивні і негативні сторони накопиченого досвіду територіального управління та сформувати на цій основі нову, що відповідає сучасним вимогам економічного реформування систему управління територіальним соціально-економічним розвитком, в тому числі муніципальних утворень.

Економічна реформа призвела до істотного послаблення вертикальних зв'язків, що склалися в умовах дії адміністративної системи управління. Наслідком цього з'явилися: перерозподіл економічної компетенції між різними рівнями управління і поява нових точок взаємодії регіональних і муніципальних органів управління з економічно самостійними підприємствами; багатоукладність економіки, посилення економічного відокремлення підприємств, обумовлене суперечностями між комерційними інтересами окремих юридичних осіб і території в цілому.