Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

На закінчення огляду основних напрямків вітчизняних

profinstrument057На закінчення огляду основних напрямків вітчизняних досліджень з регіональної економіки (до сучасного періоду) спробуємо відповісти на запитання: чи можна зіставити теоретичний рівень західній та радянської шкіл регіональної економіки? Це питання принципово недозволено зважаючи на відсутність очевидних критеріїв для такого зіставлення.

Але ми можемо цілком впевнено констатувати суттєві відмінності в походах до побудови теорії і в її призначенні.

По-перше, на відміну від традицій західних теорій розміщення та просторової організації господарства, відправними моментами яких є абстрактні ситуації, аксіоматика, прості математичні моделі, радянська школа в більшому ступені орієнтувалася на узагальнення емпірики і вирішення завдань, поставлених практикою.

По-друге, якщо західні теорії концентрують увагу па раціональну поведінку економічних суб'єктів (домашніх господарств і фірм) в економічному просторі, то радянські теорії були виключно нормативними, тобто шукали вирішення питань: де в інтересах єдиного народногосподарського комплексу необхідно розміщувати нові виробництва; куди потрібно переміщати населення; які нові регіони необхідно освоювати? Безумовно, радянська регіональна школа була орієнтована на більш масштабні проблеми, ніж переважна частина вчених-регіоналісти Заходу.

З якісних відмінностей західних і радянських теорій випливає, що рішучу оцінку можна проводити поза історичним контекстом.

4.5. Нові парадигми та концепції регіону

У працях основоположників регіональної економіки регіон виступав тільки як зосередження природних ресурсів і населення, виробництва і споживання товарів, сфери обслуговування і не розглядався як суб'єкт економічних відносин, носій особливих економічних інтересів. У сучасних теоріях регіон досліджується як багатофункціональна і багатоаспектна система.

Найбільшого поширення отримали чотири парадигми регіону: регіон-квазідержава, регіон-квазікорпорації, регіон-ринок (ринковий ареал), регіон-соціум.

Регіон як квазідержава являє собою відносно відокремлену підсистему держави і національної економіки. У багатьох країнах такі регіони акумулюють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше належали центру (процеси децентралізації і федералізації).