Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Навіть недостатньо чітке, але зрозуміле

profinstrument156Навіть недостатньо чітке, але зрозуміле загальний напрямок можна втілити в тактичних кроках і програмах, що сприяють розвитку регіонів, міст і населених пунктів в потрібному напрямку.

Компонентами стратегічного управління (рис. 8.1) є: стратегічне планування, реалізація стратегії і стратегічний контроль .

Рис. 8.1. Складові елементи стратегічного управління

У світовій практиці в системі стратегічного управління набуває широкого поширення новий метод контролю - бенчмаркінг. Це особлива управлінська процедура впровадження в практику роботи організації технологій, стандартів і методів роботи кращих організацій.

У рамках бенчмаркінгу здійснюються пошук організацій (підприємств), які показують найвищу ефективність, навчання методам їх роботи і реалізація передових методів у власних умовах. У процесі бенчмаркінгу аналізується практика кращих організацій, шукається відповідь на питання, що, як і чому роблять лідери для задоволення потреб клієнтів.

Керівники комерційних фірм, керуючі організаціями громадського сектору та державні службовці багатьох країн використовують бенчмаркінг як інструмент оцінки виконаної роботи, а також для передачі передового досвіду управління успішно діючих організацій.

Основний зміст бенчмаркінгу полягає не стільки в тому, щоб визначити, наскільки інші організації виявилися успішнішими, скільки виявити фактори і методи роботи, які дозволили досягти більш високих результатів.

Національні та місцеві уряди багатьох країн світу шукають способи зменшити витрати, збільшити ефективність управління, посилити віддачу бюджетних коштів, підвищити якість послуг, що надаються громадянам. Бенчмаркінг є тією управлінської технологією, яка дозволяє формалізувати передачу та адаптацію передового управлінського досвіду.

Якість надання послуг стає центральним моментом у роботі багатьох органів місцевого управління та місцевих органів влади. Досягнення якості повинно спиратися на відповідні стандарти, а оцінка якості припускає процедуру зовнішнього аудиту.