Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Наявність відповідних трудових ресурсів транспортний: наявність

profinstrument068Наявність відповідних трудових ресурсів

Транспортний:

наявність комунікацій

вартість перевезень

Транспортне положення і транспортні зв'язки Транспортні витрати

Наявність телекомунікацій

НТП - рівень НТП, що забезпечує ефективне застосування ресурсів

Наявність технології і ноу-хау

Споживчий - наявність основної маси споживачів товарів і послуг

Купівельна спроможність населення

Економіко-географічне положення

Територіальне розташування,

близькість ринків

Агломераційні ефекти

Навантаження на навколишнє середовище, інфраструктурне оснащення,

ефекти синергії

• наявність факторів, орієнтованих на виробництво послуг (економічний та податковий консалтинг, реклама, маркетинг);

• відношення до економіки основних дійових осіб регіону (підприємств і спілок підприємців, що працюють за наймом і профспілок, комунальних і регіональних адміністрацій, політиків);

• якість життя в регіоні (якість житла, екологічна ситуація, культурні та рекреаційні можливості і т. д.).

11.3. Нові тенденції у співвідношенні окремих факторів

Співвідношення між окремими факторами розміщення їх значимість знаходяться в постійному русі. Все ж середини 90-х років можна зафіксувати кілька o6щіх змін, які в ще більшому ступені будуть діяти на рубежі століть.

Найважливішою тенденцією є те, що значення жорстких факторів розміщення знизилося на користь м'яких. Саме м'які чинники все частіше стають умовами економічного успіху (1).

По групі жорстких факторів у відповідності зі структурною перебудовою економіки від первинного (сільське господарство) до вторинного (промисловість) та третичному (послуги та інформація) секторам фактори «земля», «близькість до джерел сировини», «витрати на заробітну плату і первісний капітал» втрачають своє значення на користь агломераційних переваг (близькості ринків, оснащення інфраструктурою і т. д.) (2).

Таблиця 11.2

Ранжування факторів за стадіями виробничого циклу

(У порядку убування значимості)[11]

Фактори