Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Необхідно враховувати, таким чином, вплив цих змін на конкурентоспроможність

profinstrument111Необхідно враховувати, таким чином, вплив цих змін на конкурентоспроможність і господарюючих суб'єктів, і регіонів. Наприклад, для регіонів це означає, що одні розвиваються як економічно найбільш сильні області, здатні мобілізувати власні ресурси і залучити додаткові інвестиції.

Інші залишаються на периферії, треті розвиваються лише в окремих специфічних сферах (приклад - туризм). Потрібно з'ясувати, отже, які чинники повинні в першу чергу враховувати господарюючі суб'єкти, і які чинники повинні покращувати регіони для підвищення своєї конкурентоспроможності.

Як і всяка економічна система, регіон має внутрішню і зовнішню середу, що взаємодіють. Ці зв'язки можуть бути як прямого, так і непрямого впливу.

Для якісної характеристики і оцінки динаміки зміни внутрішнього середовища досить проаналізувати наступні групи факторів, що характеризують:

• виробничо-ресурсний потенціал регіону;

• структуру регіонального ринку;

• кадровий потенціал регіону;

• регіональний бюджет;

• стратегію розвитку регіону.

Зовнішня Середа регіону прямого впливу включає взаємозв'язку з партнерами:

• зовнішніми постачальниками товарів та послуг;

• зовнішніми споживачами;

• регіонами-конкурентами;

• фінансовими організаціями;

• транспортними підприємствами.

Середа непрямого впливу на регіон може включати наступні групи факторів впливу:

• загальноекономічні;

• загальнополітичні;

• науково-технічні;

• природно-екологічні;

• демографічні.

11.2. Порівняльний аналіз вітчизняних

і зарубіжних чинників

Традиційно у вітчизняній економічній літературі виділяються наступні групи факторів розміщення: природні, демографічні, економіко-географічні, економічні. Найбільш вживані чинники названі в гр.

1 табл. 11.1.

Характерно, що самі назви (не кажучи вже про загальновідому практику застосування) несуть відбиток епохи побудови індустріального суспільства першої половини XX ст. з властивим їй екстенсивним способом господарювання при обмеженому застосуванні ринкових регуляторів.