Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом

profinstrument084Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом розвитку, зокрема в тому випадку, коли кількість робочих місць в основному виробництві скорочується в процесі структурної перебудови. При достатньо швидких структурних зрушеннях, обумовлених науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розвитку регіону стає не основне, а допоміжне виробництво.

Довгострокове процвітання регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому інфраструктура і наскільки вона готова взяти на себе навантаження нового основного виробництва. Чим більше розвинена інфраструктура (допоміжне виробництво), тим більш гнучкою є вся економіка регіону, тим на більш міцній основі базується його економічний розвиток і процвітання.

Таким чином, в умовах швидкої зміни основних виробництв головним чинником стійкого економічного розвитку стає ступінь розвиненості всієї міської інфраструктури. Це дає підставу по-новому поглянути на роль так званих допоміжних виробництв, оцінити їх як первинний фактор економічного розвитку і запорука його процвітання в майбутньому.

При аналізі якості регіонального розвитку корисно використовувати концепцію теорії стадій росту Д. Белла.

У всіх країнах і регіонах економічний розвиток проходить три основні стадії: доіндустріальне, індустріальне і постіндустріальне. Домінуючими галузями доіндустріального розвитку є видобувні галузі, сільське господарство, рибна, лісова і гірничодобувна промисловість.

В індустріальної стадії переважають переробні галузі - машинобудування, легка і харчова промисловість. В постіндустріальної стадії основними галузями, на яких базується економічний розвиток, стає галузі нематеріального виробництва: наука, освіта, торгівля, фінанси, страхування, охорону здоров'я.

Характерними рисами постіндустріального суспільства стають відносне падіння виробництва товарів і відносне збільшення виробництва послуг, зростання наукоємного виробництва, підвищення рівня кваліфікації персоналу, випереджальна інтернаціоналізація виробництва.

Загальні закономірності світового економічного розвитку дають можливість якісно оцінити передісторію і перспективу економічного розвитку того чи іншого міста або регіону. За домінуючою галузевої приналежності можна виділити міста доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні.