Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Управління розвитком може здійснюватися за допомогою різноманітного

profinstrument174Управління розвитком може здійснюватися за допомогою різноманітного спектра стратегій, програм, конкретних дій і одноразових управлінських рішень, за допомогою яких місцева адміністрація прагне стимулювати розвиток економіки регіону, створити нові робочі місця, збільшити податкову базу, розширити можливості для певних видів економічної активності, в яких зацікавлене місцеве співтовариство (рис. 7.2).

Об'єкти управління функціонуванням

Об'єкти управління

розвитком

• дороги

• прибирання сміття

• водо-, газо-, тепло-, електропостачання

• стан та експлуатація житлового фонду

• парки, благоустрій

• виникнення нових і розвиток старих виробництв

• розвиток міської інфраструктури, насамперед зв'язку і комунікацій

• зайнятість

• рівень добробуту

Рис. 7.2. Управління функціонуванням та розвитком

Функція соціально-економічного розвитку стає особливо значущою в перехідний період, коли до традиційних питань економічного розвитку приєднуються питання формування і розвитку ринкової інфраструктури і подолання кризових явищ, які супроводжують перехід економіки з одного стану в інший. Вихід з кризи може виявитися болючим, якщо економічні процеси пущені на самоплив, і в той же час він може бути більш гладким, якщо регіональна адміністрація буде активно впливати на процеси економічного розвитку, використовуючи наявні місцеві переваги і створюючи нові.

Подолання кризи в будь-якій сфері життя регіону прямо пов'язане з рівнем економічної активності. Соціальний розвиток, хоча й володіє відносною самостійністю, значною мірою визначається ресурсними можливостями, які, в свою чергу, залежать від ступеня економічного розвитку.

Тому, тільки розвиваючи економічну активність, можна здійснити ті чи інші прориви в житті місцевого співтовариства і підняти рівень добробуту населення, який в кінцевому рахунку завжди визначає успіх тієї чи іншої соціально-економічної політики.

Всі можливі методи впливу регіональної адміністрації на хід економічного розвитку можна сформулювати так: