Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Хекшера і б. оліна

profinstrument111Хекшера і Б. Оліна.

Чому ж отримані ними наукові результати правомірно відносять до теоретичних основ регіональної економіки? У гл.

1 ми відзначали наявність багатьох спільних рис і проблем в міжрегіональному і міжнародному поділі праці, у міжрегіональній і міжнародній торгівлі, проте є і якісні відмінності.

Міжрегіональне поділ праці та міжнародна торгівля - процеси, що відбуваються в рамках різних частин однієї національної зони вільної торгівлі, однієї митної території, однієї валютної системи, одного національного ринку праці та капіталу. У міжрегіональної торгівлі, як правило, відсутні адміністративні, митні, політичні, мовні та інші бар'єри, в тій чи іншій мірі зберігаються в міжнародних економічних відносинах, незважаючи на переважаючу тенденцію лібералізації та глобалізації.

Основні висновки міжнародних теорій Сміта - Рікардо і Хекшера - Оліна отримані в системі постулатів міжрегіональних відносин, незважаючи на те, що їх автори в своїх пояснювальних ситуаціях згадують про Англії, Шотландії, Португалії і наводять інші міжнародні приклади. Безумовно, висновки, про які йде мова, застосовні і до міжнародних відносин (більшою мірою це стосується валютних і торгових союзів, спільних ринків), але вони вимагають доповнень і коригувань, які враховують специфіку саме міжнародних відносин (включення валютних, митних, інституційних та інших умов).

Б. Олін, лауреат Нобелівської премії, свою головну роботу назвав «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» (1933 р.), підкреслюючи спільність і відмінності двох типів торгівлі.

Теорія абсолютних та порівняльних переваг Сміта - Рікардо

Названі класики політичної економії були ідеологами вільної торгівлі (фритредерства), що протистоять прихильникам економічного меркантилізму. В цьому відношенні вони, безумовно, споріднені всім теоретикам регіональної економіки.

Міжнародна (міжрегіональна) торгівля - спосіб отримання вигоди для кожного учасника. Міжнародний поділ праці, вважав А. Сміт, доцільно здійснювати з урахуванням тих абсолютних переваг, якими володіє та чи інша країна (мається на увазі регіон).