Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Чим ширше застосовуються економічні методи, тим більша

profinstrument093Чим ширше застосовуються економічні методи, тим більша кількість питань вирішується безпосередньо в основних ланках управління, ближче до джерела інформації. У минулому в умовах необгрунтовано широкого застосування адміністративних методів нерідко на високих рівнях управління приймалися рішення, які за своїм змістом входили в компетенцію нижчестоящих ланок управління .

В результаті сповільнювався процес прийняття рішень і не забезпечувалася необхідна оперативність управління, знижувалися його компетентність та якість.

Використання системи економічних методів на державних підприємствах дасть належний ефект тільки в тому випадку, якщо принцип прибутковості господарювання буде охоплювати всі ланки організаційної структури управління, утворюючи замкнуту систему з розподілом матеріальної відповідальності між усіма її ланками.

12.3. Економічне моделювання

У практиці управління часто доводиться вирішувати завдання, пов'язані зі зміною умов функціонування об'єкта. Часом зміни системи управління в ході різних експериментів досягаються методами проб і помилок, які часом обертаються чималими прорахунками для споживачів.

Нерідко долю експерименту визначають зовнішні умови функціонування об'єкта управління, не регульовані їм. Істотна частина внутрішніх факторів і зовнішніх умов постійно знаходиться у розвитку в часі і просторі.

У результаті все складніше стає без спеціальних методів, спираючись лише на прості розрахунки і тим більше на інтуїцію, прогнозувати поведінку об'єкта управління при переході на ринкові механізми господарювання, розробляти альтернативні рішення.

Дозвіл виникаючих у зв'язку з цим проблем значною мірою полегшується завдяки економічному моделюванню. Процеси, які піддаються кількісному вимірюванню, можна описати у вигляді економічних моделей, ввівши умовні позначення для складових їх факторів і результатів.

Розрахувавши такі моделі, легко використовувати їх для науково обгрунтованого управління об'єктом аналізу, прогнозування, розподілу ресурсів і маневру ними, для контролю за ефективністю роботи і реалізації інших функцій управління.

Адміністративні та економічні методи управління мають поряд з характерними відмінностями і багато спільного. У практиці управління вони доповнюють один одного.