Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Чітке розмежування компетенції між рівнями публічної влади, наділення

profinstrument032• чітке розмежування компетенції між рівнями публічної влади, наділення органів місцевого самоврядування правами в сфері місцевих фінансів;

• незалежне формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, встановлення місцевих податків та інших внесків;

• завершення формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування в рамках системи оподаткування та бюджетних реформ;

• поліпшення системи бюджетного та податкового регулювання, насамперед за допомогою:

- Перерозподілу коштів, виділених з федерального бюджету для консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації, забезпечення фінансової незалежності муніципальних утворень для вирішення проблем, що відносяться до їх компетенції;

- Вироблення принципів взаємодії між державними органами влади та місцевими органами, включаючи взаємодію при здійсненні певних державних повноважень, переданих місцевим органам;

- Встановлення мінімальних державних соціальних стандартів як основи розрахунків при здійсненні міжбюджетних відносин;

• активне формування муніципальної власності як важливого компонента фінансово-економічної бази місцевого самоврядування;

• розвиток ринку нерухомості;

• проведення інвестиційної політики, що забезпечує залучення доходів населення і орієнтованою на участь представників малого та середнього бізнесу.

Механізмом вирішення перерахованих вище проблем має бути встановлення такого бюджетного та податкового регулювання, яке забезпечує формування мінімальних місцевих бюджетів і створює умови для оптимізації бази оподаткування муніципальних утворень.

При згадці основних фінансово-бюджетних проблем місцевого самоврядування, зазначених в «Основних положеннях державної політики...» важливо відзначити, що подібні проблеми існують на протязі багатьох років. Незважаючи на деякі зміни в практиці прийняття федеральних законів, бюджети муніципальних утворень все ще незбалансовані і бідні.

Тим часом у всіх країнах, що мають місцеве самоврядування, місцеві органи самоврядування відіграють вирішальну роль у досягненні соціального консенсусу, економічного добробуту та стабільного розвитку не тільки в межах підзвітної їм території, але і в країні в цілому. Для цієї мети місцеві органи повинні володіти необхідними фінансовими ресурсами.

Всі країни - члени Ради Європи стикаються в даний час з проблемою вибору відповідного балансу контролю і скорочення державних витрат, з одного боку, та надання більшої фінансової самодостатності місцевим органам - з іншого. Таким чином, вони вишукують можливості справедливого розподілу коштів на всіх рівнях державного управління.