Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Організаційна структура управління є соціально-економічною категорією, що характеризує

profinstrument081Організаційна структура управління є соціально-економічною категорією, що характеризує відносини сукупності ланок апарату управління і існуючих між ними організаційних зв'язків, що виражають взаємодію і координацію елементів усередині даної системи. Структура відбиває склад елементів, внутрішню форму організації системи, її статику, тоді як організаційні

Детальніше: Організаційна структура управління є соціально-економічною категорією, що характеризує

Організаційні структури покликані бути гнучкими, створюваними

profinstrument051Організаційні структури покликані бути гнучкими, створюваними під певні цілі і перебудовувати по мірі виникнення нових завдань. Відповідно передбачаються нормативні правила не тільки створення, функціонування організаційних структур, але і розформування організації.

При формуванні організаційних структур управління необхідно ретельно продумати співвідношення єдиноначальності колегіальності. Їх вміле поєднання не виключає, однак, використання принципу прямої підпорядкованості.

В організаційній

Детальніше: Організаційні структури покликані бути гнучкими, створюваними

Організація соціально-економічного розвитку спільноти

profinstrument015Організація соціально-економічного розвитку спільноти як корпорації з економічної точки зору, визначає наступну принципову схему управління: «населення - акціонери - рада - менеджмент», яка є дзеркальним відображенням системи: «населення - виборці - представницька влада - адміністрація», що реалізовується в сфері політичного управління.

Головна мета такої системи управління полягає в необхідності створення ясно окресленої та ефективної системи контролю (звітності

Детальніше: Організація соціально-економічного розвитку спільноти

Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, рівень

profinstrument008Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, рівень і динаміку цін, товаровиробник самостійно вирішує проблему розподілу всіх видів ресурсів, виробляючи ті товари, які користуються попитом на ринку.

Підприємці прагнуть отримувати все більший дохід (прибуток), гранично економно використовувати природні, трудові та інвестиційні ресурси та максимально широко реалізовувати такий ресурс, як свої творчі та організаційний (так

Детальніше: Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, рівень

Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом

profinstrument084Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом розвитку, зокрема в тому випадку, коли кількість робочих місць в основному виробництві скорочується в процесі структурної перебудови. При достатньо швидких структурних зрушеннях, обумовлених науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розвитку регіону стає не основне, а допоміжне виробництво.

Довгострокове процвітання регіону залежить від того,

Детальніше: Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом

Особисте споживання виступає складовою частиною

profinstrument152Особисте споживання виступає складовою частиною процесу регіонального відтворення виробничих ресурсів. Відтворення населення і трудових ресурсів у регіоні підкріплюється всій його соціальною інфраструктурою, в тому числі і раніше створеними фондами невиробничої сфери.

Важливе значення мають також особисті

Детальніше: Особисте споживання виступає складовою частиною

Особливе теоретичне і практичне значення

profinstrument088Особливе теоретичне і практичне значення набуває вирішення питань поновлення регіонального управління, організуючого головну сферу життєдіяльності людини, - матеріальне виробництво, де без використання творчих організаційно-економічних факторів, без корінних змін у характері, змісті, умовах, в рівні використання мотивів і стимулів,

Детальніше: Особливе теоретичне і практичне значення

Особливості муніципального менеджменту муніципальний

profinstrument0718.3. Особливості муніципального менеджменту

Муніципальний менеджмент як предмет науки став складатися з кінця XIX ст. Академічного, точного теоретичного його узагальнення і пояснення ще не зроблено. Сама практика створювалася багато в чому емпірично, на основі здорового глузду.

Дослідники спеціалізувалися і спеціалізуються не стільки з науки муніципального управління, скільки з окремих проблем територіальної організації життєдіяльності.

Детальніше:  Особливості муніципального менеджменту муніципальний

Особливість інтенсивного типу полягає в значному

profinstrument019Особливість інтенсивного типу полягає в значному підвищенні ролі соціальних факторів суспільного розвитку, що вимагає збалансованості всіх елементів організаційної структури управління. Зміна пріоритетів змінює всі зв'язки між елементами структури, акцентує увагу керівників різних рівнів управління не на командних функціях з приводу розподілу

Детальніше: Особливість інтенсивного типу полягає в значному

Підвищити рівень збору податків та інших платежів, насамперед

profinstrument2063. Підвищити рівень збору податків та інших платежів, насамперед шляхом збільшення відповідальності та активності місцевих органів влади в області розвитку доходної бази місцевих бюджетів та бюджетів на інших рівнях.

4. Створити базу для майбутньої побудови ефективної системи міжбюджетних відносин і податкового законодавства, забезпечивши політичну та економічну інтеграцію держави у взаємодії

Детальніше:  Підвищити рівень збору податків та інших платежів, насамперед