Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Комерційні банки відкривають кореспондентські рахунки один

profinstrument0601. комерційні банки відкривають кореспондентські рахунки один у одного (ріс.2.б);

Існують два різновиди рахунків банків, що відкриваються один у одного:

Рахунки ЛОРО - "ваш рахунок у нас" - рахунок іншого банку, відкритий в даному банку;

Рахунки НОСТРО - "наш рахунок у вас" - рахунок даного банку, відкритий в іншому банку.

Рис.

2.6. Встановлення прямих кореспондентських відносин між банками з відкриттям кореспондентських рахунків один у одного

2. комерційні банки відкривають рахунки в третьому банку, який проводить розрахунки між ними (рис.2.7);

Що стосується розрахунків з іноземними банками, то наші комерційні банки орієнтуються в основному на міжнародну міжбанківську систему СВІФТ з центром обробки інформації в Голландії. В даний час в дану систему входить кілька десятків вітчизняних банків.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗНАЧЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

За ознакою територіального розташування підприємств і обслуговуючих їх банків розрізняють розрахунки іногородні і одногородніе.

До одногороднего відносять розрахунки між підприємствами і організаціями, обслуговуваними одним або різними установами банків, що знаходяться в одному населеному пункті.

До іногороднім відносять розрахунки між підприємствами і організаціями, обслуговуваними установами банків, що знаходяться в різних населених пунктах.

55

Всі безготівкові розрахунки можна класифікувати в залежності від сфери використання, способу платежу та економічного призначення.

В залежності від сфери використання вони поділяються на три групи:

1) Форми, використовувані тільки при іногородніх розрахунках: • акредитивна форма розрахунків; 2) Форми, використовувані як в іногородніх, так і в одногородних розрахунках: • платіжні вимоги-доручення; • платіжні доручення; 3) Форми, використовувані тільки в одногородних розрахунках: • - розрахунки чеками.

За способом платежу розрізняють:

1) Розрахунки шляхом перерахування з рахунку на рахунок; 2) Розрахунки шляхом заліку взаємних вимог.