Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Лімітована чекова книжка являє собою зброшуровані у вигляді

profinstrument200Лімітована чекова книжка являє собою зброшуровані у вигляді книжки розрахункові чеки (по 10, 20, 25 або 50 аркушів), які можуть бути виписані підприємством на загальну суму, що не перевищує встановлений у цій книжці ліміт. Ліміт чекової книжки обмежений сумою попередньо депонованих у банку коштів на окремому банківському рахунку.

Схема документообігу при чекової формі безготівкових розрахунків представлений на рис. 2.3.

Рис.

2.3. Схема документообігу при розрахунках чеками з лімітованих чекових книжок

1 - здача в банк заяви на отримання чеків і платіжного доручення на депонування коштів;

31

2 - списання коштів з розрахункового рахунка платника і зарахування їх на рахунок "Розрахункові чеки" (40903, П);

3 - передача платнику лімітованої чекової книжки;

4 - виписка чека платником і вручення його постачальнику в момент отримання товару, послуги, робіт;

5 - здача чеків в банк на інкасо при реєстрі (в 4 примірниках);

6 - пересилка чеків при реєстрі (в 4-х примірниках) в банк платника;

7 - списання грошових коштів з рахунку "Розрахункові чеки" на підставі 1-го примірника реєстру чеків;

8 - повернення в банк постачальника реєстру чеків (2-х примірників) разом з кредитовим авізо;

9 - зарахування коштів на розрахунковий рахунок чекодержателя (постачальника) на підставі 2-го примірника реєстру чеків.

Для отримання чекової книжки підприємство подає в обслуговуючий його банк заяву: в одному примірнику, якщо покриттям чека будуть кошти, депоновані чекодавцем на окремому рахунку 40903 "Розрахункові чеки" (у цьому випадку до заяви додається платіжне доручення на депонування суми ліміту чекової книжки);

у двох примірниках - для одержання чеків, оплата яких гарантована банком (при цьому сума гарантії в розмірі ліміту чекової книжки враховується на позабалансовому рахунку 91404 "Гарантії, видані банком").

Зарахування коштів на депонентської рахунок оформляється проводкою:

Дт Р / с чекодавця

Кт 40903 "Розрахункові чеки"

При отриманні бланків чеків з друкарні емітував його банком робиться проводка: