Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Отримавши вексель, нотаріальна контора оповіщає векселедавця, акцептанта

profinstrument028Отримавши вексель, нотаріальна контора оповіщає векселедавця, акцептанта та індосантів про те, що вексель надійшов до протесту, і встановлює певний час для погашення векселя. Якщо в це встановлений час платіж не проведено, то на векселі проставляється відмітка "опротестував" і вексель передається векселедержателю для подальшого звернення до суду.

Термін для стягнення платежу за векселем встановлюється:

до акцептанта переказного векселя - 3 роки;

до векселедавця простого векселя або індосанту переказного - 1 рік;

для позовних вимог індосантів один до одного - 6 місяців.

Банками може також здійснюватися така операція, як доміциляція векселів. Доміциляція - операція, при якій банк стежить за строками настання платежів за векселями свого клієнта і своєчасно здійснює платіж.

Банк не несе ніякої відповідальності за несплата за векселем, що стався через відсутність коштів на рахунку клієнта.

У сучасній вітчизняній банківській практиці з'явився новий вид векселів - банківський вексель. Банківський вексель являє собою одностороннє, нічим не обумовлене зобов'язання банку - емітента векселі про сплату позначеному у ньому особі або його наказу певної грошової суми у встановлений термін.

Банківські векселі можуть купувати юридичні і фізичні особи, насамперед з метою отримання доходу. Останній визначається як різниця між ціною погашення, рівної номіналу векселя, і ціною придбання, яка нижче номіналу.

Вказана різниця (дисконт) по суті являє дохід, обчислений на основі поточної депозитної ставки банківського відсотка. Це говорить про депозитну природу

45

банківського векселя і робить його схожим на депозитний сертифікат. Однак, на відміну від останнього банківський вексель може бути використаний його власником не тільки як засіб накопичення, але і в якості купівельного до платіжного засобу.

Держатель векселя може розплатитися їм за товари та послуги, передаючи вексель по індосаменту новому векселедержателю, до якого за законом переходять всі права за векселем.

Індосамент по банківському векселем, як правило, передбачає вільний перехід прав за векселем між юридичними та фізичними особами. Індосамент, в якому беруть участь фізичні особи, засвідчуються органами державного нотаріату або банку.