Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Платіжна вимога у відповідній кількості

profinstrument042Платіжна вимога у відповідній кількості екземплярів разом з відвантаження документами відправляється банком - емітентом в банк платника (виконуючий банк). Банк платника реєструє їх у спеціальному журналі і на всіх примірниках надійшли платіжних вимог у лівому верхньому куті проставляє дату і час надходження розрахункового документа, а також у полі "Термін платежу" проставляє дату, по настанні якої закінчується термін акцепту платіжної вимоги.

Дата закінчення терміну акцепту визначається на підставі кількості днів для акцепту, зазначених постачальником у полі "Термін для акцепту", з урахуванням того, що день надходження платіжної вимоги в банк в розрахунок не приймається. Термін для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором, але не може бути менше 5-ти днів.

Останній примірник платіжного вимоги в той же день передається платнику у якості сповіщення для акцепту, а інші примірники поміщаються у картотеку по позабалансовому рахунку № 90901 "Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати" (кapтотека № 1) до одержання акцепту платника або до настання строку платежу.

Платіжні вимоги оплачуються в порядку попереднього негативного акцепту.

Платник має право відмовитися від акцепту платіжних вимог з підстав, передбачених у договорі, з обов'язковим посиланням на його пункт і вказівкою мотиву відмови.

Відмова може бути повним або частковим і приймається банком в наступних випадках:

поставка не передбачена договором (товар не замовлений); рахунок безтоварні; поставлена недоброякісна продукція; дострокова поставка товару без згоди покупця;

20

товар раніше оплачений; відсутність узгодженої ціни на товар; відвантаження за неналежним адресою, а також з інших мотивів, пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань з боку постачальника.

Для відмови від оплати платіжної вимоги платник повинен у відповідний термін надати в банк заяву про відмову від акцепту встановленої форми у трьох примірниках, у якому обов'язково вказується номер і дата договору і вказуються мотиви відмови. Відповідальний виконавець банку перевіряє правильність і повноту оформлення клієнтом заяви про відмову про акцепту, наявність підстав для відмови і завіряє всі екземпляри заяви своїм підписом і відбитком штампа банку із зазначенням дати.