Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Платіжне доручення виписується платником

profinstrument092Платіжне доручення виписується платником на бланку встановленої форми, що містить всі необхідні реквізити для здійснення платежу і представляється в банк, як правило, в 4-х примірниках, кожен з яких має своє певне призначення:

1-й примірник використовується в банку платника для списання коштів з рахунку платника і залишається в документах дня банку;

4-й примірник повертається платникові зі штампом банку як розписки про прийом платіжного доручення до виконання;

2-й і 3-й примірники платіжного доручення відсилаються в банк одержувача платежу; при цьому 2-й примірник служить підставою для зарахування коштів на рахунок одержувача і залишається в документах для цього банку, а 3-й примірник додається до виписки з рахунку одержувача як підставу для підтвердження банківської проводки.

Платіжне доручення приймається банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника і дійсно протягом 10 днів, не рахуючи дня виписки.

При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника платіжні доручення вміщуються в картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" (картотека № 2) і оплачуються по мірі надходження коштів у черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних доручень з картотеки № 2. При частковій оплаті платіжного доручення банком використовується платіжний ордер встановленої форми, порядок виготовлення і заповнення якого відповідає загальним порядком виготовлення та заповнення бланків розрахункових документів.

Платіжний ордер у відповідній кількості екземплярів виписується на кожний частковий платіж за платіжним дорученням. При цьому на лицьовій стороні частково оплачуваної доручення у верхньому правому кутку робиться відмітка: "Часткова оплата" Запис про часткове платіж (порядковий номер часткового платежу, номер і дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума залишку, підпис) виконується відповідальним виконавцем банку на зворотному боці платіжного доручення.

При здійсненні часткової оплати за платіжним дорученням перший примірник платіжного ордера, яким проведено оплату, поміщається в документи дня банку, останній примірник служить додатком до виписки з особового рахунку.