Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Порядок списання грошових коштів з кореспондентського

profinstrument078Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку - емітента за гарантованим акредитивом визначається угодою між банками. Непокритий акредитив банк відкриває, як правило, у відношенні платоспроможних першокласних клієнтів і за умови встановлення між ним і банком, виконуючим акредитив (банком постачальника), кореспондентських відносин.

Кожен акредитив повинен ясно вказувати, чи є він відкличним або безвідкличним. При відсутності такої вказівки вважається, що акредитив - відкличний (ст.

868 ГК РФ).

Особливість відкличного акредитива в тому, що він може бути змінений або анульований банком платника (за вказівкою його клієнта) без попереднього погодження з постачальником. Однак, виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, виставлені постачальником і прийняті його банком, до отримання останнім повідомлення про зміну або анулювання акредитива.

Безвідкличний акредитив не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він був відкритий.

35

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в договорі, що укладається між постачальником і покупцем. У ньому повинна бути зафіксована акредитивна форма розрахунків, а також обов'язково мають бути відображені такі умови, як сума, вид акредитива, терміни його дії, перелік документів, що підтверджують поставку товару та вимоги до їх оформлення, умови оплати (з акцептом або без акцепту) і інші умови.

Для відкриття акредитива платник подає до обслуговуючого банку акредитив на бланку встановленої форми, в якому, крім обов'язкових реквізитів, зазначених у розд. 1.4, платник повинен вказати:

вид акредитива (відкличний або безвідкличний); умови оплати акредитива (з акцептом або без акцепту); номер рахунку, відкритий виконуючим банком постачальнику для депонування коштів при використанні покритого акредитива; строк дії акредитива з вказівкою дати (число, місяць, рік) його закриття; повне і точне найменування документів, проти яких здійснюється платіж по акредитиву; найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів, найменування вантажоодержувача і місце його призначення.

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Як видно з наведеного вище переліку реквізитів, в акредитиві повинен міститися номер особового рахунку, відкритий банком постачальника на балансовому рахунку № 40901 "Акредитиви до оплати". Номер цього рахунку після його відкриття виконуючий банк (банк постачальника) повідомляє постачальника, який, у свою чергу, повідомляє платнику.