Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

При виставленні непокритого акредитива полі "рахунок

profinstrument120При виставленні непокритого акредитива полі "Рахунок № (40901)" в акредитиві не заповнюється

Банк - емітент перераховує суму акредитива до виконуючого банку та повідомляє його про умови акредитива.

Сума покритого акредитива обліковується в банку - емітенті на позабалансовому рахунку № 90907 "Виставлені акредитиви", а сума непокритого акредитива - на рахунку №

36

91404 "Гарантії, видані банком". На підставі надійшов сповіщення банк постачальника враховує суму акредитива на балансовому рахунку № 40901 "Акредитиви до оплати" (для покритих акредитивів) або на позабалансовому рахунку № 91305 "Гарантії, поручительства, отримані банком", після чого доводить до відома постачальника про відкриття акредитива.

Для отримання грошових коштів по акредитиву постачальник після відвантаження товарів надає до виконуючого банку чотири примірники реєстрів установленої форми, відвантажувальні та інші, передбачені умовами акредитива документи. Виконуючий банк перевіряє відповідність поданих документів документам, передбаченим акредитивом, а також правильність оформлення реєстру рахунків та інші реквізити.

Якщо порушення не виявлені, то сума, зазначена в реєстрі рахунків, зараховується на рахунок одержувача коштів. При цьому перший примірник реєстру поміщається в документи дня банку в якості підстави списання грошових коштів з особового рахунку балансового рахунку № 40901 "Акредитиви до оплати".

Другий і третій примірники разом з додатком товарно - транспортних документів направляються банку - емітенту для вручення одного з них платнику разом з товарно - транспортними документами і одночасного відображення по позабалансовому рахунку № 90907 "Виставлені акредитиви" (або № 91404 "Гарантії, видані банком" - для непокритого акредитива). Четвертий примірник реєстру видається постачальнику як розписки у прийомі реєстру рахунків.

Це - одна з найскладніших форм безготівкових розрахунків, яка має складну схему документообігу (рис. 2.4.), Що включає безліч етапів.