Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

При здійсненні останньої часткової

profinstrument188При здійсненні останньої часткової оплати за платіжним дорученням перший примірник платіжного ордера, яким був проведений цей платіж, разом з першим примірником оплачуваної платіжного доручення міститься в документи дня; залишилися екземпляри платіжного доручення видаються клієнту одночасно з останнім примірником платіжного ордера, прикладеним до виписки з особового рахунку.

Якщо в умовах договору банківського рахунку передбачений овердрафт, то платіжні доручення приймаються в межах встановленого розміру дебетового сальдо по розрахунковому рахунку клієнта. В умовах договору може бути передбачений технічний овердрафт (дебетове сальдо на кілька годин), розміри якого встановлюються на підставі аналізу балансу власника рахунку.

Для здійснення платежу може також використовуватися позика банку при наявності у підприємства права на її отримання.

Банк зобов'язаний інформувати платника про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення його в банк, якщо інший термін не передбачений договором банківського рахунка.

14

Схема документообігу при товарних розрахунках платіжними дорученнями виглядає наступним чином (рис. 2.1).

Рис.

2.1. Схема документообігу при використанні платіжних доручень

1 - передача чотирьох примірників платіжного доручення в банк платника на перерахування коштів постачальнику;

2 - списання коштів з рах £ та платника на підставі 1-го примірника платіжного доручення;

3 - повернення 4-го примірника документа платнику зі штампом банку;.

4 - передача банком платника 2 і 3-го екземплярів платіжного доручення в свій РКЦ (філія Б);

5 - списання коштів з кореспондентського рахунку банку платника і відсилання кредитового авізо, а також 2 і 3-го екземплярів платіжного доручення в РКЦ банку постачальника (філія А);

6 - зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку постачальника;

15

7 - передача двох примірників платіжного доручення в банк постачальника разом з випискою з кореспондентського рахунку;