Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

При повній відмові від акцепту платіжна вимога вилучається

profinstrument077При повній відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки № 1 і в той же день повертається в банк - емітент разом з другим примірником заяви про відмову від акцепту для вручення постачальнику.

Перший примірник заяви про відмову від акцепту разом з копією платіжного вимоги міститься в документи дня банку - платника, а третій примірник заяви повертається платникові як розписки в отриманні заяви про відмову.

При частковій відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки № 1 і оплачується в сумі, акцептованою платником. При цьому сума, позначена цифрами, обводиться, і поряд з нею виводиться нова сума, що підлягає оплаті.

Примірники заяви про відмову від акцепту розподіляються між учасниками розрахунків також, як і у випадку повної відмови від акцепту. Відповідальність за необгрунтовану відмову несуть платники, а не їхні банки. Суперечок по суті банки не розглядають.

В обов'язки виконуючого банку входить лише перевірка правильності оформлення заяви про відмову.

Якщо у встановлений строк платник не представив відмова від акцепту, то платіжні вимоги вважаються акцептованими і на наступний робочий день після закінчення терміну акцепту вилучаються з картотеки № 1 і оплачуються з рахунку платника за наявності грошових

21

коштів на його рахунку. Якщо кошти:; із рахунку відсутні або їх недостатньо, то платіжні вимоги поміщаються у картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" (картотека № 2), про що банк платниця повинен сповістити банк постачальника, Надалі розрахункові документи будуть оплачуватися по мірі надходження коштів на рахунок платника в порядку черговості, встановленої законодавством.

При наявності достатньої суми коштів на рахунку платника банк на основі 1-го примірника платіжної вимоги списує кошти з рахунку платника і він залишається в документах дня банку;

2-й примірник надсилається до банку постачальника, де служить підставою для зарахування коштів на рахунок постачальника.

Схема документообігу при розрахунках за товари та послуги платіжними вимогами може бути представлена наступним чином (рис.2.2).

Рис 2.2.

Схема документообігу при розрахунках за товари та послуги платіжними вимогами.

1 - відвантаження продукції або надання послуг;