Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання

profinstrument052При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів працівник банку перевіряє наявність посилання на законодавчий акт чи договір, що дає право одержувачу на зазначений порядок розрахунків, а також інші реквізити, і якщо все в порядку, виробляє списання. Банки не розглядають по суті заперечень платників зі списання коштів з їх рахунків в безакцептному порядку, т. к. відповідальність за обгрунтованість виставлення платіжної вимоги на безакцептне списання грошових коштів несе одержувач платежу.